Klikk på dokumentet for å lese vårt høringsnotat til Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite om kommunepropsisjonen 2015 den 19. mai 2014 :

Høringssvar Kommuneproposisjonen