Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringssvar til Kunnskapsdepartementet:

Høringssvar - Forslag til lov og forskrift