Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringssvar:

Høringssvar - Bærekraftige byer og sterke distrikt