Mari Myhre Marthinsen er kjedesjef Drift og stab for DNB Eiendom.