Christina er kjedesjef, prosjekt og kompetanse i Privatmegleren