Bodil Næssvik er kjedesjef kompetanse og kvalitet, Privatmegleren.