I samarbeid med HELP Forsikring og Söderberg & Partners har Eiendom Norge gleden av å invitere til årets første Fagforum.

4. juni 2021 overleverer Eiendomsmeglingsutvalget sin utredning (NOU) om ny lov om eiendomsmegling til finansminister Jan Tore Sanner (H).

7. juni 2021 inviterer Eiendom Norge i samarbeid med Help Forsikring og Söderberg & Partners til fagforum om tema.

Program:

 

1000 – 1005: Velkommen  

Ved administrerende direktør Henning Lauridsen, Eiendom Norge.  

 

1005 – 1030: NOUen oppsummert: Hva er mest relevant for eiendomsmeglerne?  

Ved fagsjef Hanne Nordskog-Inger, Eiendom Norge.  

 

1030 – 1050: Hva har vært viktig for medlemmene i utvalget? 

Innledninger ved: 

Seksjonssjef Anne Kari Tuv, Finanstilsynet. 

Fagdirektør Olav Kaasland, Forbrukerrådet.

Høyskolelektor Terje Bergem, BI og NEFs representant i lovutvalget. 

 

1050 – 1105 Forsikringsselskapenes syn på lovforslaget  

Administrerende direktør Jørn Gisvold, Söderberg & Partners Norge. 

Viseadministrerende og advokat Tore Standbakken, Help Forsikring. 
 
Samtale ledet av Henning Lauridsen, Eiendom Norge. 

 

11.05-12.00 PANEL: Veien videre for NOUen. Hva nå? 

Fagsjef Hanne Nordskog Inger, Eiendom Norge 

Seksjonssjef Anne Kari Tuv, Finanstilsynet 

Fagdirektør Olav Kaasland, Forbrukerrådet 

Høyskolelektor Terje Bergem, BI og NEF 

Ordstyrer: Henning Lauridsen, Eiendom Norge  

 

Fagforumet blir arrangert digitalt.

Du melde deg på for å motta strømmelenke i forkant av arrangementet.

 
Ønsker du å melde på flere deltakere fra samme firma?