I samarbeid med HELP Forsikring har Eiendom Norge gleden av å invitere til historiens tredje Fagforum light. 
 
Vi må ta et forbehold om antall deltagere rent teknisk, så dersom det for mange deltagere vil det bli første mann til mølla.

Velkommen til en kollegial og faglig sammenkomst via teams.

 

Tid: Torsdag 29. oktober.

Sted: Digitalt arrangement på Microsoft teams. 

Hvem: HELP Forsikring og Eiendom Norge – Fagforum light.

Hva: Aktuelle og faglige problemstillinger.

Program:

Får vi nok kvalifiserte takstmenn?
Ny avhendingslov trer trolig i kraft 1. juli 2021. En viktig forutsetning for at lovendringene faktisk skal redusere konfliktnivået i bolighandelen er flere godt kvalifiserte takstmenn.

Norsk Takst kommer for å fortelle hvordan takseringsbransjen jobber for å forbrede seg for lovendringene.  
 
Leiligheten som forsvant
Det er de siste årene blitt færre ulovlighetssaker, men fortsatt kunne langt flere saker ha vært unngått.

HELPs nye fagsjef for bolig og advokat Blerande Thaqi kommer og gjennomgår noen ferske eksempler på ulovlighetssaker, hvordan de ble oppdaget og hvordan de endte. 
 
Nytt fra Eiendom Norge

Eiendom Norge jobber med rekke viktig faglig saker om dagen, deriblant det viktige utvalget som skal utrede ny lov om eiendomsmegling.

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger, Eiendom Norge orienterer om blant annet arbeidet i utvalget.

Vi ønsker veldig gjerne innspill og spørsmål sendt inn på forhånd. 

Meld deg på i skjemaet under.

 
Ønsker du å melde på flere deltakere fra samme firma?