Statistisk sentralbyrå presenterte i desember i fjor at de forventet et fall i boligprisene i første halvår i 2015.

Torbjørn Eika i SSB var tydelig i sine forventninger:

– Vi tror denne nedgangen i boligprisene kommer og at den kan tilskrives dårlige framtidsutsikter. Jeg er hellig overbevist om at dette kommer innen overskuelig fremtid.

Med fasiten i hånd kan vi konkludere med at han tok grundig feil, boligprisene steg nominelt med 5,8% i første halvår. Til SSBs forsvar var de ikke alene om å ha en negativ fremtidstro til markedet.

Nordea Markets spådde i mars 2014 at vi ville få en boligprisnedgang på 10 prosent innen utgangen av 2015.

De skrev i sin rapport Nordisk økonomisk oversikt:

«Etter tre måneder med fallende boligpriser i høst, tok prisfallet en pause rundt årsskiftet. Signalene fra boligmarkedet peker imidlertid mot videre prisfall.»

Siden den gang har boligprisene økt med nesten 10 %.

Jeg mener mange av dem som har bommet har overvurdert forbrukernes handlemønster.

En nedkjøling i norsk økonomi preger utvilsomt markedet, men ofte må forbrukerne merke utfordringene på kroppen før de endrer handlingsmønsteret. Det holder ikke å lese om det i nyhetene.

Nedkjølingen har lenge først og fremst gitt utslag i økt kjøpekraft i befolkningen. Med lønnsvekst og rekordlave renter er kjøpeevnen hos husholdningene kanskje større enn noensinne. Når man i tillegg legger til moderat boligbygging og økt befolkningsvekst, så er det ikke rart vi får vekst i boligprisene.

Når vi nå ser en endret trend i boligprisene skyldes det at utfordringene nå merkes bedre hos mange av forbrukerne. I Rogaland viste NAV sine tall fra august at ledigheten i Rogaland var nå på 3,6 prosent av arbeidsstyrken, en oppgang på 65 prosent fra samme tid i fjor. Dette gir raskt utslag i boligmarkedet. Siden mai 2013 har boligprisene i regionen falt med over 6 %, og alt tyder på at prisene er ytterligere på vei ned.

Arbeidsledigheten stiger nå mer og raskere over det meste av landet, usikkerheten kommer tettere på oss alle.

September-tallene bekrefter en moderasjonstrend vi har sett i markedet noen måneder nå. Dette budskapet har dog druknet i beskrivelse av et Oslo-marked som har hatt få moderasjonstegn.

Antall boliger til salgs øker. I september var det for første gang i år flere boliger til salgs enn til samme tid i 2014. Det er ikke lenger rekordmåneder i antall salg, slik det var hver måned i første halvår. Flere meglerkjeder melder tilbake om færre budgivere på hvert boligsalg. Meglerkjeden Eie skrev i september at 44 % av boligsalgene har kun en budgiver, et klart tegn på mindre press i markedet.

Det er ikke overraskende om vi ved inngangen til 2016 har lavere boligpriser enn vi har nå. Boligpristoppen er nok nådd for i år.

Så får vi se hva 2016 bringer. Vi er inne i en (ubehagelig) spennende tid, som gjør det mer krevende enn på lenge å ha sikre prognoser for fremtiden.

Men med stadig voksende befolkning, moderat boligbygging og rekordlave renter, er vi nok fremdeles optimister for neste år. Selv om usikkerheten er større enn på lenge.