I Aftenposten 10. desember 2015 påstår adm. dir. Are Andenæs Huser i Norges Takseringsforbund at Eiendom Norges medlemmer, eiendomsmeglingsforetakene, har for stor makt i boligmarkedet.

Hvorvidt det er makt at eiendomsmegleren har et lovhjemlet ansvar for at bolighandelen skjer på en sikker og trygg måte kan diskuteres. Det er et faktum at myndighetene har regulert profesjonen eiendomsmegling, og gitt eiendomsmegleren ansvaret for legaliteten og kvaliteten i hele boligtransaksjonen. Taksering er kun en liten brikke i bolighandelen, og takstmannen har i dag intet ansvar for kvaliteten i hans vurderinger i en tilstandsrapport eller takst.

Vi er enig med Andenæs Huser i at tilstandsrapporter vil redusere konflikter i bolighandelen. Men dette forutsetter at rapportene utføres av kompetente fagfolk, er kvalitativt gode og har et omfang og en pris som etterspørres i markedet. Det er langt fra bred enighet om at disse forutsetningene er på plass. Eksempelvis har ikke takstbransjen lykkes i å fortelle markedet hva den nye boligsalgsrapporten vil koste, og om noen få uker er denne rapporten den eneste i markedet.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) understreket nylig i Stortinget at obligatorisk tilstandsrapport ikke er en qucik fix på konfliktnivået i bolighandelen. Konflikter ved bolighandler dreier seg om langt mer enn tekniske tilstandsrapporter, og det er nettopp her eiendomsmegleren har sin viktige rolle.

En eiendomsmegler skal trygge bolighandelen gjennom hele salgsprosessen, og må derfor bistå selgeren med god rådgivning. Eksempelvis: Hvordan skal boligen markedsføres? Hvilke målgrupper er aktuelle? Hva er selgeres opplysningsplikt? Hva slags teknisk rapport er nødvendig, og hva slags kvalitet har underleverandører som for eksempel takstmannen? Og som Andenæs Huser selv skriver så er det faglige nivået i enkelte deler av hans bransje for lavt.

Når regjeringen nå skal se på regulering av takseringsbransjen bør de vurdere både profesjonsansvar og kompetanse på enten byggmester- eller bygningsingeniørnivå for en bygningssakkyndig, som er en mer presis tittel enn takstmann. En bygningssakkyndig bør utelukkende ha kompetanse til å si noe om boligens tekniske tilstand og tekniske verdi, og vedkommende må kunne stilles til ansvar for sine vurderinger. I dag hefter takstmannens vurderinger på boligselgeren, noe som er uheldig.

Andenæs Huser vedkjenner seg at det er useriøse aktører i egen bransje og nødvendigheten av en opprydning i egne rekker. Vi støtter ham i dette og oppfordrer regjeringen til å tilstandsvurdere takseringsbransjen grundig før de eventuelt beslutter å gi yrket et lovhjemlet ansvar for en trygg bolighandel på lik linje med eiendomsmeglingsbransjen.

En forkortet versjon av dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 22. desember 2015.

Les Are Andenæs Huser sitt opprinnelig innlegg i Aftenposten her.

Faksimile: Aftenposten 22. desember 2015.

Faksimile: Aftenposten 22. desember 2015.