De siste årene har det vært skrevet mye om et høyt konfliktnivå i bolighandelen. Om det er et høyt konfliktnivå er i seg selv en diskusjon, men uansett er de fleste enige om at gode tekniske rapporter er et viktig konfliktdempende tiltak.

Å øke bruken av tilstandsrapporter er høyt på regjeringens dagsorden

Finansminister Siv Jensen sa i forbindelse med fremleggelsen av Regjeringens Boligstrategi i juni 2015:

– For mange bolighandler ender med tvister, derfor vil vi bidra til økt bruk av tilstandsrapporter for å gjøre det tryggere å omsette boliger og å begrense kjøperens risiko.

I et møte med finansministeren i mars i år fremhevet hun samme budskap til oss, og at regjeringens ønske er at bransjene selv skulle bidra til å øke bruken.

Etter flere års arbeid ser det nå ut til at vi endelig lykkes med å svare på myndighetenes bestilling også i Bergen og Oslo.

Her har bransjen blitt enige om å erstatte den enkle og overfladiske Verdi og lånetakst med tilstandsrapporter. Og dette gjelder alle boligtyper; eneboliger, rekkehus og leiligheter.

Dette har vært vanlig i store deler av landet. Faktisk ble tilstandsrapporter benyttet i 71 % av alle eneboligsalg i 2014. Men andelen var vesentlig lavere for leiligheter, og Bergen og Oslo hadde en langt lavere andel også for eneboliger.

Bransjens tiltak for å oppnå en tryggere bolighandel vil ikke bare bli lagt merke til politisk; det vil også høyst sannsynlig redusere antall konflikter.

Vi mener likevel ikke at politikerne skal legge reguleringer av bolighandelen i skuffen. Det er fremdeles viktig å få til en effektiv og god regulering av takstbransjen. Takstbransjen er et uregulert bransje, og her er det behov for både kompetansekrav, autorisasjonsordninger og ansvarliggjøring av takstmannens arbeid.

Vi håper og tror at Justis- og beredskapsdepartementet i løpet av året vil komme med fornuftig forslag på hvordan dette kan reguleres, slik at alle deler av takstbransjen blir skikkelig og seriøs.

De fleste sakene i mediene om denne viktige reformen vi nå gjennomfører har relatert seg til at meglerne i Oslo og Bergen anbefaler sine boligselgere at rapporter bestilles uten markedsverdi fra takstmann.

Det gjør meg noe opprørt at mediene velger å fokusere kun på verdisetting og ikke på det som er klart viktigste for forbrukerne, nemlig bedre tekniske rapporter. Men jeg er likevel ikke overrasket, da deler av takstbransjen og Forbrukerrådet er uenige i dette grepet. Og mediene synes det er mye mer interessant å fokusere på konfliktstoff enn positive grep som alle applauderer.

Bransjen i Oslo og Bergen gjør egentlig ikke annet enn å endre til den praksis storparten av landet har hatt i årevis, nemlig at meglerbransjen setter markedsverdi og takstmann teknisk verdi. En naturlig og logisk arbeidsfordeling, og ikke minst kostnadseffektivt for forbruker. En arbeidsfordeling som også er praksis i alle land vi kjenner til.

Eiendomsmegleren skal være garantisten for en trygg bolighandel. Med grepene bransjen nå gjennomfører i landets to største byer viser vi igjen at vi jobber målrettet for å oppnå økt trygghet, både politisk og i det enkelte boligsalg