I 1992 innførte meglerne i Trondheim, som de første i landet, bruk av tilstandsrapport ved boligsalg. I Midt-Norge har tilstandsrapport i de fleste markedsområder vært regelen og ikke unntaket. Dette gir trygghet for kjøpere, når det gjelder spørsmål om tilstand, levetid/ svakheter i konstruksjoner, forventede tiltak fremover.

Fra nyttår ble tilstandsrapport  ikke obligatorisk. I stedet skal dette være standard, noe som betyr at meglere tilbyr boligselgere produktet og vil også i normalsituasjoner anbefale det. Finanstilsynet sier at tilstandsrapport ved alle boligsalg ikke er krav etter god meglerskikk eller annet lovverk, og kan dermed ikke gjøres obligatorisk.

For boligselgere er det altså ingen plikt.. Den nye omfattende tilstandsrapporten NS 3600 prises fra nyttår i Trondheim opp med utrolige 85%, dvs til ca. kr 17.000. Andre steder er det antydet kr 20-25.000 i kostnad. Boligselgere gjør følgende vurdering: Trenger jeg tilstandsrapport? Hva er kost/nytte? Jeg har jo sikret meg med eierskifteforsikring for alt som kommer i etterkant.

Boligselger vil vurdere nytten av kostnader til markedsføring, eierskifteforsikring, tilstandsrapport, megler m.m. Hva om boligselger ønsker å velge bort takstmannen? Da blir det færre og ikke flere tilstandsrapporter. Dumt for kjøpere og utvilsomt også samfunnsøkonomisk.

Når regiondirektøren i Forbrukerrådet omtaler situasjonen i Boligguiden 9.1. som «Teknisk bom fra meglerne», er det dessverre basert på en feil virkelighetsoppfatning. Meglere bestemmer ikke dette. Vi vil gi råd og normalt anbefale tilstandsrapport, men det er boligselger selv som bestemmer.

Løsningen for økt bruk av tilstandsrapport er enkel. Oppretthold dagens tilstandsrapport til dagens pris (kr 6-9000). Denne fungerer godt ved bruk av kompetente takstmenn, som også vet å prioritere de områder som 90% av alle mangelsaker gjelder, nemlig tak, drenering og våtrom.

Lovpålagt tvang, til pluss/minus 20.000, med takstbransjen som konger på haugen, blir feil. Teknisk bom faktisk.

Denne artikkel sto på Adresseavisen 16 januar 2015.