I et blogginnlegg på boligmani.no den 2. februar 2016 skriver Trude Larsen at negativ informasjon i markedsføring av bolig er naturstridig. Forbrukerombudet mener vesentlig informasjon i annonsene kan føre til mindre misnøye i bolighandelen.

«Leilighet med originale tregulv, høyglans kjøkkeninnredning og hyggelig atmosfære». Du leser annonsen, studerer plantegningen, og starter allerede å innrede i hodet ditt før visning. På visning får du studert både gulv og kjøkkeninnredning nøye, og du tar med deg et prospekt på veien ut. Resten av kvelden scroller du gjennom et utall instagramkontoer spekket med interiørinspirasjon. I budrunden neste formiddag er du selvsagt med, og plutselig sitter du  med det som etter alle solemerker er drømmeleiligheten.

Problemet er bare at du ikke tok deg tid til å lese grundig gjennom salgsoppgaven. Du hadde jo allerede bestemt deg etter å ha lest nettannonsen – den leiligheten skulle du ha.

Det viser seg at i tillegg til originale tregulv har du fått med et gammelt støpejernsluk på kjøpet som potensielt kan medføre lekkasje og store utgifter. Fellesutgiftene kommer også til å øke betraktelig, for i selgers egenerklæringsskjema er det opplyst at styret har vedtatt at hele fasaden skal pusses opp. Du føler deg ført bak lyset – rett og slett lurt.

Disse ubehagelige overraskelsene kunne selvsagt vært unngått dersom du hadde lest salgsoppgaven. Problemet er at svært få leser denne. Forbrukerombudet mener derfor det er på tide at nettannonsen inneholder mer enn bare et glanset bilde av boligen.

Dempe konfliktnivået

Forbrukerombudet jobber med å få ned konfliktnivået i bolighandelen ved å forsøke å forhindre misnøye og potensielle tvister. Dette er et mål vi har inntrykk av at alle aktører i bransjen er enig om; både meglerne, takstmenn, eierskifte- og boligkjøperforsikringene.

Nærmere bestemt skal Forbrukerombudet jobbe for at forbrukerne skal få bedre informasjon om boligens tilstand. Dette betyr informasjon om det som er vesentlig, og i noen tilfeller vil dette også være informasjon som ikke er umiddelbart positiv. Dette betyr selvsagt ikke at objektene ikke skal kunne presenteres i markedsføringsøyemed – her er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig.

Ved å skjule eller underkommunisere det som er vesentlig informasjon om boligens tilstand skaper man lett misnøye og i verste fall tvister. Dette går ut over bransjens omdømme, men det går også ut over forbrukerne. Både selgere og kjøpere.

Vesentlig informasjon skal fremkomme der forbrukerne er

Larsen hevder at det er nærmest naturstridig å påtvinge negativ informasjon i en markedsføringsannonse som er betalt av selger. Dette er vi uenige i. Forbruker skal få tilgang til all vesentlig informasjon om boligen, og dersom vesentlige opplysninger blir underkommunisert eller til og med skjult i markedsføringen, er dette lett i strid med markedsføringsloven. Det hjelper ikke at informasjon om sluk, dårlig drenering eller taklekkasje ikke passer inn i meglers markedsføringsstrategi. Dette har kjøper krav på å få vite, og Forbrukerombudet mener at denne informasjonen kommer best frem ved å stå i nettannonsen – i tillegg til i prospekt og takst.

Verden blir stadig mer digitalisert – også boligmarkedet. Noe av det positive med dette er at det nå knapt finnes praktiske unnskyldninger for ikke å presentere den informasjonen forbrukerne faktisk trenger, der de trenger den.

Eksisterende regler

Markedsføringsloven har allerede regler om at villedende markedsføring og villedende utelatelser er forbudt, så det er heldigvis ikke snakk om å lage nye regler. Dette handler om hvordan vi på best mulig måte kan bruke de reglene vi har til å oppnå et felles mål; mindre tvister og misnøye.

Som Trude Larsen påpeker, gir markedsføringsloven ikke direkte sanksjonsmuligheter for forbrukerne. Men den har like fullt som formål at forbrukerne ikke skal bli lurt – og når det skjer har Forbrukerombudet sanksjonsmuligheter ovenfor de næringsdrivende som ikke følger loven.

Felles innsats gir best resultat

Sanksjoner står imidlertid ikke øverst på ønskelisten vår og derfor er vårt utgangspunkt at felles innsats gir best resultater.

Vi er glad for at Larsen også er enig i at det trengs en oppstramming av praksis. Det er mest hensiktsmessig at direkte og spesifikke opplysninger om boligens tilstand gis i den informasjonen forbrukeren faktisk leser.

Innlegget ble publisert hos boligmani.no den 8. februar 2016. Gjengis etter tillatelse fra forfatteren.