Mandag ettermiddag la Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) på Sundvolden Hotell frem en politisk plattform for perioden 2013-17.

Dokumentet er hva H-Frp-regjeringen skal styre etter de neste fire årene.

Solberg og Jensen har klokelig unngått begrepet ?erklæring?.

En plattform er mindre forpliktende.Det er smart, for i den rødgrønne-regjeringens Soria-Moria-erklæringer er det mye som ikke ble gjennomført, deriblant i boligpolitikken.

Plattformens boligpolitikk

I Sundvolden-plattformen er det mye bra politikk for å få et mer velfungerende boligmarked.

Det er svært positivt at plattformen har et eget punkt for bolig sammen med behovet for en kommunereform. Større og sterkere kommuner er viktig for boligbyggingen.

Dessuten fastslår plattformen blant annet at regjeringen skal forenkle plan- og bygningsloven, stimulere til boligbygging rundt kollektivknutepunkter og gå gjennom de tekniske kravens innvirkning på kostnadene ved bygging av de minste boligene.

Dette er på høy tid, og nettopp hva vi i bolig- og eiendomsbransjen har sagt i flere år.

Selv var jeg blant de første til å foreslå en egen boligminister tilbake i 2009. Det får vi forhåpentligvis i Jan Tore Sanner, når kommunalministeren blir boligminister med mer innflytelse over blant annet Plan- og bygningsloven. Hvordan regjeringen endelig blir får vi vite neste uke.

Tvil om egenkapitalkravet

På ett punkt i plattformens kapittel om bolig sår regjeringen tvil om egne løfter:

«Regjeringen vil praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne.»

stortingstrappen rett før valget lovet de borgerlige partiene meg og Petter Batta i Huseiernes Landsforbund å redusere egenkapitalkravet ved boliglån fra 15% til 10%.

I plattformen er de vage.

Til E24.no utdypet Jan Tore Sanner punktet:

– Det er Finanstilsynet som fastsetter egenkapitalkravet. Vi vil ikke overprøve Finanstilsynet i en regjeringserklæring som gjelder for fire år, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner nå.

Dette er et løftebrudd fra hva de borgerlig partiene lovet på stortingstrappen.

Dessuten har en regjering absolutt myndighet til å overprøve Finanstilsynet. Det kan regjeringen og finansministeren gjøre i sin instruks til tilsynet.

Finanstilsynet er ikke helt utenfor politisk styring og kontroll. Det skulle bare mangle.

Vi lever i demokrati, ikke et teknokrati, hvor en fagetates synspunkter er absolutte.

Egenkapitalkravet – galt virkemiddel

Egenkapitalkravet er ikke rett virkemiddel for å sikre en forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål.

Kravet er ment som en beskyttelse av forbrukerne, ikke bankene. Bankene har egne kapitalkrav å forholde seg til. Derfor var Finanstilsynet beslutning om å endre det i desember 2011 fattet på galt grunnlag.

I 2012 økte kommunalminster Liv Signe Navasete (Sp) og statsminister Jens Stoltenberg  (Ap) rammen til Husbankens startlån-ordning. Det til og med utenfor statsbudsjett. Det var og er uansvarlig og ukoordinert finanspolitikk.

Sammen med Finanstilsynet og den rødgrønne regjeringens beslutninger ble folk med mer ordinær solid økonomi «vanskeligstilt» etter Husbankens definisjon.

Å stramme inn egenkapitalkravet sikrer ikke en solid norsk bank-næring og økonomi.

Betjeningsevne og boligbygging er viktigst

Det vesentligste ved boliglån er betjeningevne- og vilje hos lånetaker. Det er en avtale mellom bank og lovtaker, hvor begge parter må forstå risikoen.

Derfor burde man heller pålagt bankene sterkere rådgivningsfunksjon overfor kundene ved boliglån.

De siste 20 årene har det vært ekstremt lukrativt å være boligeier mange steder, men konstant prisvekst er ingen naturlov.

Årsaken til prisveksten er en unik oppgangsperioden i norsk økonomi. Driverne har vært en dobling av disponibel inntekt i husholdningene de siste ti årene, enorm prisvekst i norsk økonomi og for lav boligbygging.

Boligminister Sanner

Torsdag meldte NRK at Jan Tore Sanner blir kommunalminister.

Nå må Sanner levere på det viktigste innen hans ansvarsområde, nemlig kommunereform, en høyst nødvendig forenkling av plan- og bygningsloven og generelt god rammebetingelser for boligbygging.

Frp, som trolig får finansministeren, må levere nytenkning innen finanspolitikken og våge å styre sin underliggende etater, om de fatter dårlig beslutninger.

Jeg venter i spenning på fortsettelsen!