Det har vært bred politisk enighet om at dette har vært en vellykket strategi. Den norske boligmodellen er en viktig bærebjelke i det norske velferdssamfunnet.

Det er viktig å ha med seg dette historiske bakteppe når man skal forstå og diskutere dagens boligpolitiske spørsmål. Når politikere i flere generasjoner har motivert det norske folk inn i boligmarkedet, vil en endring i skattesystemet kunne gjøre alle boligeiere til skattegisler. En endring må derfor være godt forankret og begrunnet. Når strenge egenkapitalkrav holder potensielle førstegangskjøpere utenfor markedet, er det et brudd med den norske boligmodellen, og skaper naturlig sterke reaksjoner. Vi har tradisjon for å legge til rette for førstegangskjøpere for å få dem inn på markedet.

Boligen er det viktigste for Ola Nordmann, både finansielt og emosjonelt. Boligen er for mange den eneste sparebøssen man har. Det er derfor forståelig at retningen på boligprisene engasjerer. Dessuten er nordmenn kanskje verdensmestre i redebygging. Få land bruker så mye penger per innbygger på oppussing og interiør.

Hvert år skifter ca. 150 000 boliger eiere. Det er særdeles viktig at et marked som betyr så mye for så mange, er velfungerende. Vi har store boligpolitiske utfordringer foran oss. Norges befolkning forventes å vokse fra 5 til 6 millioner frem til 2029. Veksten vil kreve mange nye boliger i storbyene ? der det allerede er stort press. Dette krever tøffe prioriteringer innen blant annet samferdsel og jordvern.

Samtidig er det viktig å være klar over at ved nærmest alle «boligkrakk» har for mye boligbygging vært en viktig forklaring. Vi må derfor ha tilstrekkelig boligbygging, ikke alltid mer boligbygging. Utvilsomt en krevende balansegang.

Vi utfordrer på onsdag fire av Norges topp-politikere til å svare på hvordan de ønsker å bygge landet videre. Miljøvernminister Baard Vegar Solhjell, boligpolitisk talsmann i Høyre Michael Tetchner, boligpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Eirik Sivertsen og nestleder i fremskrittspartiet Ketil Solvik-Olsen braker sammen i en boligpolitisk debatt. Du kan melde deg på her www.effevent.no , kun få plasser igjen, det er kostnadsfritt å delta, men påmelding kreves.