Boligprisene falt med 2,1 % i juli, og vi ser begynnelsen på dystre tider. Dommedagsprofetene får endelig rett – nå sprekker den berømte boligboblen.

Har du ikke solgt boligen din ennå, så må du skynde deg…..

Dette er frykten som skaper lesere. Samme virkemiddel brukte jeg nå, det beklager jeg virkelig. Overskriften min stemmer på ingen måte med hva jeg tror om det norske boligmarkedet, og er et realt mageplask, akkurat som mange andre artikler om boligmarkedet i dag.

Det er mange år siden vi har sett et sunnere boligmarked enn nå. Nedgangen i juli vil bli korrigert i august. I 2012, 2011, 2010 og 2009 steg prisene i august med 2,9 %, 2,9 %, 2,5%, 2,9%. Selv med den dårligste augustmåneden på 5 år vil vi kunne se en kraftig oppgang.

Det vi kaller et sunt og normalt boligmarked er et type marked vi hadde i alle år før finanskrisen. Markedet er mye mer prissensitivt, går du ut for høyt gir markedet rask tilbakemelding, og du må ut flere visningsrunder. Kjøperne har også mer å velge i, og sitter ofte i en forhandlingssituasjon med selger, uten konkurrerende budgivere.

Markedet vi ser nå er et marked i balanse, ikke et marked som er i ferd med å krakke.  Vi har kommet med en prognose på 5-6 % for 2013, og er i ferd med å treffe spot on. Hvis vi bryter ned vår prognose måned for måned, så er vi nesten helt på linje med fasiten hver måned, dog noe sterkere i juni og noe svakere i juli. Det vi ser nå er med andre ord forventede svingninger.

Hvorfor er vi da moderate optimister fremover?

Vi svarer med et spørsmål; Hvorfor skulle vi ikke være det ?

Norsk økonomi er fremdeles en ledestjerne i det internasjonale farvannet, med økt sysselsetting, lav arbeidsledighet, lav rente, økt kjøpkraft og en stat med handlekraft ved behov. Når vi da supplerer dette med  fornuftig boligbygging og positive signaler i internasjonal økonomi, så skal du ha en mørk dag for å tro at juli sitt boligprisstup vil vare lenge.

Vi anbefaler heller å hoppe ut i boligmarkedet. For de som tror på stup vil nok slå seg, for de treffer bunnen raskt.