Når vi som samfunn har organisert oss slik så er det spesielt viktig at det skapes en trygghet i bolighandelen. Boligen er nordmenns viktigste investering, noe som er årsaken til at mange opplever bolighandelen som en usikker og ofte ubehagelig spennende prosess.

Usikkerheten dreier seg både om at boligen skal presenteres ærlig og grundig, noe som vil redusere risikoen for konflikter i ettertid. Men det er også usikkerhet knyttet til hva man kan få, det å få en best mulig pris i markedet er viktig for privatøkonomien til forbrukerne.

Eiendomsmegler skal være selve garantisten for både en tryggest mulig bolighandel og oppnåelse av en best mulig pris. Over 95 % av boligselgerne ser ut til å være enig i det, dessverre ser det ikke ut til at fagdirektør i Forbrukerrådet Thomas Bartholdsen er av samme oppfatning.

Vi respekterer Forbrukerrådets rolle, de ønsker å synliggjøre muligheten til å selge bolig selv. Det vi derimot forventer er en nøyaktighet fra Forbrukerrådet når de beskriver risikoen i å selge privat.

Til mediet Nord24 uttaler Bartholdsen med henvisning til Forbrukerrådets Selgervett-regler at: «Følger du disse, er kjøper og selger faktisk tryggere enn ved salg gjennom megler».

En slik uttalelse er ikke bare villedende, den er direkte feil.

Finansdepartementet har stilt krav om 5 års utdannelse (3 år bachelor + 2 års praksis) for å være ansvarlig megler. Årsaken er at jobben som eiendomsmegler krever en omfattende juridisk og økonomisk kompetanse.

En eiendomsmegler er etter loven ansvarlig for å innhente, kontrollere og videreformidle all informasjon om boligene som legges ut for salg. Dette er et tungt ansvar, noe departementet sikrer gjennom å kreve en sikkerhetsstillelse (garanti) på inntil kr. 15 mill. per oppdrag for feil som gjøres av eiendomsmegler. Et slikt ansvar hos eiendomsmegler er en viktig trygghet for både selgere og kjøpere for at boligen er korrekt fremstilt.

Tryggheten er ikke mindre viktig i budforhandlinger mellom partene. En av eiendomsmeglers viktigste oppgaver er å oppnå markedspris, som gjøres gjennom en skikkelig budforhandling. I dette ligger det både en god prising, markedsføring og gjennomføring av forhandlinger/budrunde. Siden eiendomsmeglere jobber i markedet hver dag, vil man naturlig nok kjenne markedsmekanismene godt, det er viktig for å oppnå gode resultater. Når vi samtidig vet at veldig mange boligkjøpere er skeptiske til å legge inn bud til private boligselgere, så er risikoen stor for at boligselger mister en stor del av markedet når man skal selge dersom man går utenom megler.

Uttalelsene til Nord24 føyer seg inn i rekken av flere uriktige uttalelser fra Forbrukerrådet den seneste tiden. De har vært aktiv i å etterlate et inntrykk av et høyt konfliktnivå (1 av 5), der skylden for konfliktene gjerne er meglerbransjen sin.

Til tross for at det er grundig dokumentert så velger Forbrukerrådet i sin kommunikasjon å unnlate å opplyse at antall hevendelser om skader fra boligkjøpere har sunket med cirka 36 % de siste 10 årene. Antall konflikter i rettssystemet er få, under 2 % av salgene ender i konflikt der partene ikke har funnet enighet om ansvarsforhold.

Reduksjon i antall henvendelser og konflikter relaterer seg i henhold til forsikringsbransjen til en mer kompetent meglerbransje, samt at det nå benyttes tilstandsrapporter på 71 % av alle eneboligsalg i Norge.

Det er synd at Forbrukerrådet velger å snakke ned en viktig bransje som bidrar til en tryggere bolighandel. Norsk Kundebarometer utgitt av Handelshøyskolen BI trakk i 2014 frem eiendomsmeglingsbransjen som den næringen som har løftet seg mest de siste årene. Nå er eiendomsmeglerne på øvre halvdel i den uavhengige kundetilfredshetsundersøkelsen.

Om forbruker velger å selge selv eller bruke eiendomsmegler avhenger av om forbrukerne ser nytteverdien ved å velge eiendomsmegler. Den nytteverdien testes 140.000 ganger hvert eneste år, og mye av årsaken er nok at de aller fleste opplever eiendomsmeglere som jobber hardt for å være garantisten for en trygg bolighandel.

Og ikke minst opplever de det som tryggere å bruke eiendomsmeglere, noe det også er.