Eiendom Norges boligprisstatistikk for oktober viser sterke tall med rekordomsetning og en flat prisutvikling.

Når det gjelder boligprisene, utvikler de seg nå i takt med den forventning vi hadde i juni da vi gikk ut med en prognose på 2 % for året som helhet, altså at gjennomsnittsprisen i år ville være 2 % høyere enn gjennomsnittsprisen i 2013.

Vi kan derfor slå fast at den utviklingen vi nå har er helt i tråd med de forventninger vi la til grunn.

Når vi ser på 12 månedersveksten så har den et mer sprekt forløp, og fungerer her som en «earlig warning» om hva som kan komme til å bli den langsiktige veksttakten fremover. Den nedgangen vi hadde i fjor høst kan vi slå fast var en vekstpause, og ikke en større korreksjon – og når vi snur oss og ser bakover så blir den mer som en parantes å regne i det lange løp.

Dermed står vi nå etter hvert i den samme situasjonen som vi har vært i så mange ganger før. En usikkerhet om hvor lenge det kan vare at vi har boligpriser og dermed gjeldsnivå som stiger mer enn inntektsnivået. Og hvor nivået for begge deler er historisk høye. Altså er både boligprisnivå (målt i forhold til inntektsnivå) og gjeldsnivå (målt i forhold til inntektsnivå) historisk høyt.

I Finanstilsynets rapport om finansielle utviklingstrekk som ble publisert i går, er det kombinasjonen av disse høye nivåene og faren for makroøkonomiske «sjokk» i form av fallende oljepriser og/eller svekket verdensøkonomi som gjør at de løfter en advarende finger.

Vi kan ikke være annet enn enig i deres påpekning.

Det er ikke sunt at det ser ut til at prisnivåene og dermed gjeldsbelastningen drives videre oppover når man sammenligner med inntektsnivået i samfunnet. Selv om vi ikke får noe sjokk, så er det tegn som tyder på et svakere arbeidsmarked og lavere inntektsutvikling fremover – og da vil noen kunne få problemer, noe som kan endre psykologien i markedet.

Det var en liten advarsel om det som kan bli en bekymring fremover. Nå er det Finanstilsynets rolle å påpeke risikofaktorer, og så går det som regel bra – men jeg tror det er greit å være klar over utviklingstrekkene, slik sett har de en viktig rolle.

Dette innlegget ble først fremført på vår pressekonferanse for Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk 5. november, 2014.