I 2016 skal Norge implementere yrkeskvalifikasjonsdirektivet fra EU for lovregulerte yrker. Direktivet er viktig for helsearbeidere, men angår også eiendomsmeglere.

Målet er å gjøre det lettere å jobbe i ulike europeiske land. Det skal etableres et profesjonskort som anerkjenner et antall profesjoner basert på minstekrav til utdannelse og arbeidserfaring. Kortet vil gi delvis adgang til å utøve et yrke man er kvalifisert for i hjemlandet i andre europeiske land.

For eiendomsmeglingsbransjen betyr dette at en eiendomsmegler fra eksempelvis Hellas vil kunne jobbe midlertidig i Norge, og det til tross for at lovverket er diametralt forskjellig.

Jeg er positiv til økt mobilitet over grensene, men jeg er skeptisk til å la europeiske eiendomsmeglere arbeide i Norge uten kunnskap om norsk lovgivning og praksis. Det som skiller eiendomsmegling i Norge fra Europa er at en norsk eiendomsmegler gjennomfører hele transaksjonen. Hos oss har megleren ansvar for salg og markedsføring, budgivning, kontraktsutforming og det økonomiske oppgjøret med pant, tinglysning og håndtering av klientmidler. I de fleste europeiske land gjennomfører en eiendomsmegler kun salg og markedsføring. De øvrige funksjonene håndteres eksempelvis av notarsystemet og bankene.

I praksis betyr dette at eiendomsmegling i Norge er en egen profesjon. Slik er det også definert i Lov om eiendomsmegling fra 2008 med krav om 3 års utdannelse og 2 års praksis. En norsk eiendomsmegler representerer ikke bare en yrkesgruppe, men tre med notar og oppgjørsfunksjon. Itillegg reguleres bransjen av en lang rekke lover, forskrifter og rundskriv. I sum skaper dette en kompleks og kunnskapsintensiv bransje, som bidrar til trygge og effektive transaksjoner for kjøpere og selgere.

EU-kommisjonen har i sin strategi for 2020 definert at bank, tele og eiendomsmeglingstjenester er de områder med minst konkurranse i Europa. Profesjonskortet er en del av denne strategien. Konkurranse er bra, men det er vesentlig at norske myndigheter ikke implementerer EU-direktiver som kan svekke norske boligkjøpere og boligselgeres rettsvern.

EU arbeider i disse dager med å kartlegge lovregulerte yrker i Europa, deriblant eiendomsmegler. Jeg venter i spenning på hva som vil komme fra Brussel, og jeg forventer at norske myndigheter med europaminister Vidar Helgesen i spissen vil tale den norske boliglovgivningens sak i EU.

Norsk lovgivning for kjøp og salg av eiendom og eiendomsmegling er et godt utgangspunkt for en felles europeisk lovgivning. Norge har et av verdens mest velfungerende boligmarkeder og transaksjonslovverk. I en tid med stadig med bevegelse over landegrensene vil et enhetlig internasjonalt transaksjonsregelverk tjene både EU-borgere og nordmenn som ønsker å kjøpe eiendom i utlandet.

Denne kronikken sto opprinnelig på trykk i Finansavisen 22. juli, 2014.