Tankesmien Agenda og Marte Gerhardsen fortsetter i Finansavisen 22. desember 2015 sitt angrep på den angivelig for lave beskatningen av eiendom i det norske skattesystemet.

Gerhardsen fremsetter argumenter vi har hørt så mange ganger før: Investeringer i eiendom står i motsetning til såkalt aktiv verdiskaping, og eiendomsbeskatning i Norge er for lav og gjeldsgraden for høy. Sannhetsvitnene som brukes for å belegge påstandene er OECD og IMF.

Faktum er imidlertid følgende:

Eiendomsverdis beregninger viser at den norske boligmassen pt. er verd om lag 7000 milliarder med en gjeldsgrad på omlag 40 prosent, så Gerhardsens påstand om forgjelding er overdreven.

De senere årene er formuesberegningene av eiendom i det norske skattesystemet skjerpet. Først med innføringen av sjablongsystem for likningsfastsettelse av bolig i 2010, og siden med økningen av likningsverdi på sekundærbolig og næring til 80 prosent fra 2016. OECD har, så vidt jeg er bekjent, ikke fanget opp dette.

Fra 2016 er profesjonelle investeringer i eiendom mer eller mindre likestilt med andre profesjonelle investeringer. Men som det fremkom i høringen om skattereformen på Stortinget sist uke, så er profesjonelle investeringer i bolig for utleie, diskriminert sammenlignet med profesjonelle investeringer i næringseiendom gjennom avskrivningssystemet. Dette gjør det mer attraktivt å investere en krone i et næringsbygg enn en bolig for utleie. Resultatet er at det knapt finnes store profesjonelle boligutleiere i Norge. Kapitalen finner heller veien til næringseiendom, enn bolig for utleie.

Den norske boligmodellen, der 95 prosent av oss i løpet av livet, eier boligen vår selv, har tjent oss godt. Det er en demokratisering av eierskap. Primærboligen er først og fremst er et hjem som bør likestilles med velferdsgoder, som arbeid og helse.

Boligen er ikke et investeringsobjekt på linje med aksjer, og investeringer i bolig eller fritidseiendom står som oftest ikke i motsetning til investering i næringsvirksomhet. Bolig er en viktig næring, enten det dreier seg om bygging av nye boliger, vedlikehold av eksisterende boliger og tilhørende tjenester. Boliginvesteringer er høyst nødvendig. Og la det ikke være noen tvil: Det er behov for store investeringer i eiendomssektoren i årene som kommer på grunn av lav boligbygging gjennom flere år og sterk befolkningsvekst.

Når Gerhardsen påstår bolig og eiendom ikke er aktiv verdiskaning og roper om høyere eiendomsskatt, vitner det om feilaktig økonomisk forståelse.