Et parti som krever sin rett til å være blokkuavhengig og som vil ha oss tilbake til det glade 80 tall, er ikke et parti jeg trodde jeg skulle ta seriøst. Men velgerne har tatt De Grønne seriøst, og som en ivrig debattant innen boligpolitiske spørsmål ble jeg nysgjerrig. Hvordan er De Grønnes boligpolitikk?

Partiprogrammet begynte slik jeg regnet med det skulle være, boligprisene er altfor høye. Javel, tenkte jeg, sammenlignet med hva? Men siden De Grønne ikke er alene om det standpunktet, ville jeg se hvordan partiet ville regulere prisnivået. Jeg fryktet politiske grep lik Rødt sine, som vil fjerne hele det frie boligmarkedet.

Men, neida, her kom mange positive forslag, det også godt blandet med røde og blå nyanser i seg (mine kommentarer i fet skrift);

  • De Grønne ønsker seg et Plan-, bolig -og bygningsdepartement. Her må det tenkes overordnet og helhetlig, mener partiet. Dette er helt i tråd med Eff sitt forslag om et eget Boligdepartement.
  • De Grønne ønsker at Husbanken også skal gi lån til enkeltpersoner som vil kjøpe eller oppføre boliger, på samme vilkår som dagens startlån og uten behovsprøving. Dette er vi også enig i, når dagens urimelige egenkapitalkrav er førende. Egenkapitalkravet sier for øvrig De Grønne ingenting om.
  • De Grønne ønsker å bygge minst 3 000 studentboliger per år inntil behovet er dekket. Nok en gang applaus for et godt forslag.
  • De Grønne ønsker å forenkle teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og lempe på kravene til universell utforming for de minste boligene. Dette for å gjøre det mulig å bygge enkelt, miljøvennlig og billig. De Grønne imponerer igjen over hvor «to the point» partiet har sett utfordringene.
  • De Grønne vil heve taket for BSU-ordningen (Boligsparing for ungdom) til 4G (kr. 328.488 i 2012) – Vi fortsetter å rose partiet for positive tiltak!

I sum var dette gode løsninger, og det var løsninger som både vil stimulere til økt boligbygging og konkret avhjelpe førstegangskjøperne inn i markedet. Begge deler fortjener de ros for.

Så får vi heller bære over med en del av de andre forslagene, enten vi snakker om hardere beskatning av sekundærboliger, begrensninger på rentefradraget, verning av all matjord, større kommunale oppkjøp av boliger i de store byene osv. Ingen politiske partier har kun gode forslag i boligpolitikken, men De Grønne har et av de bedre. Ikke minst har de gode forslag som vil gi flere og billigere boliger, det har vært mangelvare i norsk boligpolitikk de siste årene.

Dessuten evnet de å være blokkuavhengig. Den boligpolitiske delen av partiprogrammet hadde en god blanding av røde og blåe forslag. De Grønnes boligpolitikk endte opp i lilla farge, med noen grønne nyanser.