Denne uken kom boligpolitikk endelig på dagorden i valgkampen.

Borgerlig enighet i boligpolitikken kunne en rekke aviser melde på mandag.

Huseiernes Landsforbund, sammen med undertegnede på vegne av EFF, hadde invitert Frp, Krf, Venstre og Høyre til å signere en syv punkts avtale om boligpolitikk. Alle partiene stilte til pressekonferanse på Løvebakken.

I går slapp Selvaag og OBOS en liten film på Youtube, hvor de oppfordret de unge til å stemme på partier som vil forenkle byggeforskriftene og som vil fjerne 15% kravet til egenkapital ved boliglån.

Det vil bare de borgerlige partiene.

I dag meldte VG at Erna Solberg vil gjøre det enklere å bygge.

Med dette var endelig boligpolitikk på dagsorden i valgkampen, etter NRKs tendensiøse forsøk i sitt valgstudio den 26 august.

En samlet bransje

Boligbransjens engasjement mot regjeringens boligpolitikk er spesielt.

En samlet boligbransje, fra de store boligbyggere OBOS og Selvaag til Huseiernes Landsforbund og oss i Eiendomsforetakenes forening, samt en rekke andre boligaktører, er enig i boligpolitikken.

OBOS og Selvaag, de store sosiale boligbyggerne her i landet, spilte historisk på lag med Arbeiderpartiet. At de to nå anbefaler å stemme borgerlig er spesielt. Det bør være et kraftig signal til Arbeiderpartiet, som ikke har vært løsningsorientert i boligpolitikken.

Arrogant regjering

Boligbransjens aksjoner sier sitt om de rødgrønne partienes boligpolitikk, arroganse og manglende evne til lytte til de som skal bygge mange tusener boliger i årene som kommer.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) valgte å gå til konfrontasjon og ikke dialog med eiendomsbransjen. Hun serverte i våres historiens første boligmelding til Stortinget, en melding nærmest uten forpliktende politikk, og i mine øyne bortkastete ressurser i Kommunaldepartementet.

Arbeiderpartiet satte for to år siden ned et boligutvalg ledet av Håkon Haugli (Ap). Det kunne reddet regjeringens og de rødgrønnes boligpolitikk, men fikk nærmest ingen innflytelse i regjeringens arbeid. Fra utsiden virket det som om Jens Stoltenberg ikke var interessert.

Bra boligpolitikk

De syv punktene de borgerlige partiene er enige om og som de presenterte mandag, er noe av det som kreves for å kunne bygge landet for fremtiden:

1. Stimulere til bygging av flere boliger, herunder minst 2000 studentboliger per år.

2. Redusere bankenes egenkapitalkrav for å få boliglån.

3. Øke rammene betydelig for Boligsparing for ungdom (BSU).

4. Skjerme primærbolig for beskatning.

5. Effektivisere byggesaksbehandlingen, redusere antallet offentlige instanser som kan gi innsigelser ved byggesaker og redusere andre byråkratiske begrensninger som sinker boligbyggingen.

6. Legge til rette for fortetting rundt kollektivknutepunkt.

7. Tilpasse Startlån og bostøtteordninger for svakstilte i boligmarkedet.

Viktige tiltak for å få fortgang i boligbyggingen. I tillegg er partiene enige om å redusere antall kommuner og gjennomføre raskere utbygging av vei og bane. Det er også særdeles viktige boligpolitiske tiltak.

Boligpolitiske strakstiltak

9. september velger vi Norges Storting og regjering for de neste fire årene.

Den 1 oktober konstituerer Stortinget seg og den 9 oktober vil en ny regjering blir utnevnt av Kongen i Statsråd.

Den nye regjeringen må umiddelbart starte arbeidet med å gjennomføre sin boligpolitikk. Vi kan ikke vente to år på utredninger.

Den nye regjeringen må, som jeg har sagt i årevis, ha en egen boligminister. Vi trenger en minister som råder over de viktigste politikkområdene for bolig, ikke de seks ulike ministrene vi har i dag. Dette er viktig både for boligbransjen og Stortinget, som da eventuelt kan rette sin kritikk mot en statsråd.

Men desto viktigere er at regjeringen umiddelbart senker Finanstilsynets egenkapitalkravet fra 15% til 10% ved boliglån, øker BSU-grensene og umiddelbart starter den store jobben med å forenkle og effektivisere byggeforskriftene.

Dette er essensielt for å gjøre dette lettere å bygge boliger i Norge, og nødvendig om vi skal bygge de mange tusener boliger som må bygges i årene som kommer.

Valget er enkelt!

Godt valg!