Statssekretær Per Willy Amundsen (Frp) svarer 11. april på min kronikk om Husbankens rolle som kredittgiver til boligbygging. Det samme gjør Thor Eek 12. april. Eek mener mine tall er gale. Tallene (ca. 20 prosent av alle nye boliger i 2013) er bekreftet av Husbankens direktør, Bård Øistensen.

Det gleder meg at Amundsen og Eek støtter at Husbanken ikke må bli for dominerende, men det overrasker meg at Amundsen tar lett på tallene for igangsetting og økt boligprisvekst.

11. april kom marstallene fra Boligprodusentene. Igangsettinger har tatt seg noe opp, men for østlandsområdet er utviklingen alarmerende. Her er differansen mellom igangsetting og boligbehov mange tusen boliger.

Er boligbyggingen tilstrekkelig, vil det reflekteres i boligprisene. Lav boligbygging i pressområder vil bety økt prisstigning, som igjen kan true den finansielle stabiliteten.

Boligmarkedet preges av stor dynamikk på etterspørselssiden og treg tilpasning på tilbudssiden. Etter 1995 har det nesten ikke vært sammenheng mellom boligbygging og økonomiske konjunkturer. En av årsakene er flaskehalsene innen boligbygging. Derfor venter jeg spent på regjeringens forenklinger av plan- og bygningslovgivningen, for boligpriser er politikk. Eksempelvis viser en rapport fra Finans Norge at nedgangen i boligbyggingen skyldes myndighetenes kapitalkrav.

Svingningene i boligbyggingen er bekymringsfulle, og regjeringen må se sine virkemidler i sammenheng og legge til rette for stabil boligbygging.

Les kronikken om Husbankens rolle her.

Skjermbilde 2014-04-22 kl. 08.11.56

Faksimile fra Aftenposten 22. april, 2014.