Innlegget ble først publisert i DN 26. april 2023.

I sitt innlegg i DN på onsdag lovpriser NHOs Øystein Dørum innføring av fordelsskatt på bolig. NHO er fast i troen på at mer boligskatt vil føre til at andre skatter reduseres, slik at det samlede skattetrykket blir mindre.

Dette vitner om en rørende naivitet. Erfaringene fra de siste tiårene er at det alltid blir mer skatt når en skatt skal veksles med en annen. Det er merkelig at NHO ikke vet dette.

Hvordan er så fordelsskatten NHO vil ha?

Skatteutvalget beskriver den slik: «I prinsippet bør derfor boligeierens fordel ved å bo i egen bolig (nettoinntekten), beregnes til differansen mellom den inntekten eieren ville ha hatt ved å leie ut eiendommen (bruttoinntekten), og kostnader som eieren har knyttet til eie og drift av eiendommen».

Vi kan gjette på at nettoinntekten fra hypotetisk utleie vil settes til fire prosent av boligens markedsverdi.

Hva betyr dette for norske boligeiere?

For den gjennomsnittlige boligen i Oslo, som ifølge Eiendom Norges boligprisstatistikk for mars kostet 6,5 millioner kroner, vil fire prosent av verdien utgjøre en «leieinntekt» på 260.000 kroner i året. Med en skattesats på 22 prosent blir det 57.200 kroner mer i skatt i året, på toppen av formuesskatt og kommunal eiendomsskatt.

Det sier seg selv at mange blir tvunget til å selge hvis de får en ekstra skatteregning på 5000 kroner i måneden. Det blir rett og slett færre boligeiere hvis NHO får det som de vil.

Hvordan NHO og Øystein Dørum har kommet frem til at mer skatt vil gjøre det lettere å bli boligeier, er vanskelig å begripe. Årsaken til at boligprisene kan synke hvis det blir mer skatt, er jo at boligeiernes kjøpekraft svekkes tilsvarende.

Det viktigste tiltaket for å bidra til at flere kan blir boligeiere er at det bygges nok. Muligheten for det vil reduseres med NHOs fordelsskatt.

På mandag var tidligere statsminister Erna Solberg forbilledlig tydelig i Eiendom Norges podkast Boligbobla: Det blir ikke noen fordelsskatt på bolig. NHO har likevel bidratt til stor usikkerhet for norske boligeiere. Den andre partiene på Stortinget bør derfor i likhet med Høyre bryte sin taushet og klargjøre om de støtter eierlinjen eller fordelsskatt og NHOs eie til leie-modell.