Innlegget ble først publisert i Aftenposten 2. september 2021.

I oktober 2015 dannet Raymond Johansen nytt byråd i Oslo etter at de borgerlige partiene mistet sitt flertall gjennom 18 år.

Allerede den gang var boligmarkedet hett, og i valgkampen 2015 lovet han å regulere 100.000 boliger i Oslo. Året etter, da boligprisene i Oslo steg 26 prosent alene, lovet han både å øke reguleringstakten og farten og liberalisere leilighetsnormen.

Johansen arvet treg regulering og for lav boligbygging gjennom flere år fra sine borgerlige forgjengere, men etter nesten seks år som byrådsleder har han ikke levert annet enn løftebrudd.

Det går feil vei

De siste årene har reguleringstiden gått opp og reguleringstakten gått ned. Det går feil vei med å hente inn det akkumulerte underskuddet i boligbyggingen i Oslo. Målt mot befolkningsveksten er det bygget om lag 40.000 for få boliger de siste 20 årene.

Det er vitenskapelig bevist at kombinasjon av rentenedsettelser, treg regulering og lav boligbygging har eksplosiv effekt på boligprisene. Under Johansens periode er renten blitt satt ned i to omganger. Først i 2016 som svar på oljebremsen, og i 2020 under koronapandemien.

Johansen styrer ikke renten, men han styrer boligtilbudet. På kort sikt er det renten som avgjør boligprisene. På lang sikt er det boligtilbudet.

Bygger vi nok, vil realprisen gå ned

Når Johansen hevder at boligutbyggerne ikke ønsker lavere priser på bolig, så er det alternative fakta. For vi bygde oss faktisk til lavere boligpriser i perioden 2017 til 2019. I denne perioden sank realprisen på bolig i Oslo.

Ifølge Eiendom Norges boligprisstatistikk nådde boligprisene i Oslo toppen i februar 2017. Osloprisene tangerte ikke det toppunktet før i januar 2020.
Sannheten er at bygger vi nok, vil realprisene på bolig gå ned, slik som fra 2017 til 2019.

En tredje boligsektor

Johansen roper på staten for å løse sitt boligprisproblem. Ja, det er behov for justeringer av beskatningen av bolig i Norge, men det er et langt lerret å bleke.
Hadde Johansen vært handlekraftig, kunne han gjort noe med boligtilbudet de siste seks årene som lovet.

Og: Han kunne faktisk realisert en tredje boligsektor fremfor bare å snakke om det.

Johansen kunne kjøpt hundrevis av boliger i nyboligprosjekter rundt omkring i byen. Slik kunne han økt boligbygging og boligtilbud og samtidig realisert en tredje boligsektor.

Raymond, hvorfor har du ikke levert i boligpolitikken de siste seks årene?