Innlegget ble først publisert i DN 15. september 2020.

«Ekte digitalisering skjer på Hønefoss, ikke i Silicon Valley» skriver Are W. Sandvik i Netlife Desing, i DN. Hovedpoenget hans er at flere av landets digitale tjenester er umulige å bruke angivelig fordi de av oss som skal lage dem er mer opptatt av Silicon Valley enn å lage gode tjenester. 

Nettopp derfor er digitaliseringsprogrammet DSOP opprettet – det er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor som skal digitalisere prosesser som er tungvinte i dag. Vi ha allerede en lang rekke suksesser i dette programmet. Og det er der vi lurer på om Sandvik har fulgt med? Han skriver at siden vi har galt fokus, «klarer vi ikke å digitalisere prosessen med å tinglyse en eiendom hos Kartverket på Hønefoss». Vel, det har vi allerede gjort i Norge i et samarbeid mellom Kartverket, eiendomsmeglere og finansnæringen. Kartverket skal ha ros for å ha kommet langt med digitalisering, spesielt i forhold til andre land. Vi kjenner ingen som har kommet lenger på dette området.

Tinglysing ved refinansiering har vært elektronisk i mange år. For å få en god digital løsning ved tinglysing av eiendomsoverdragelse/bolighandel, ønsket man en løsning hvor dette kunne gjennomføres uavhengig av hvilken bank eller megler som var benyttet. Da må alle aktører kunne kobles opp på en felles teknisk løsning. Dette er etablert gjennom DSOP-prosjektet «Digital samhandling ved eiendomshandel». Her er 32 banker og 190 meglere allerede koblet på og kan samhandle digitalt. Flere kommer til etter hvert.

Samhandling på tvers av alle banker og meglere, uavhengig av kjeder og systemleverandører er også unikt. De som har forsøkt dette i andre land har kun laget løsninger for én bank med sitt meglerforetak, og begrenser derfor bruken mye.

Reis gjerne til Silicon Valley for å studere digitalisering, men start gjerne lokalt i Norge først.