I første kvartal i år har vi hatt historiens sterkeste boligprisvekst i Norge. Vi er opp 7,6 prosent på ett kvartal og den gjennomsnittlige norske boligen har steget 530 000 kroner. Det er spesielt i en periode med rentehevinger. Hva er så årsaken til dette?

I Finansmarkedsmeldingen så er regjeringens vurderinger at det er innføringer av endringer i avhendingsloven som er årsaken til prisveksten. Det er en vurdering Norges Bank deler, noe vi hørte sentralbanksjef Ida Wolden Bache bekrefte tidligere under høringen.

Og hva er det egentlig som skjer?

For det første ble varelagrene tømt de siste månedene før årsskifte for å selge unna boligen før loven ble innført. For det andre er det flaskehalser med å få tak i takster og få dem raskt nok frem. Man får ikke boligene ut på markedet. Det blir færre boliger, men like mange kjøpere og prisene går kraftig opp til tross for rentehevinger.

Så hvordan blir dette fremover?

Det har vært en stor avgang blant takstmenn som ikke har ønsket å gå over på det nye systemet, så det blir spennende å følge. Blir det flere konflikter med de nye reglene? Det vet vi ikke svaret på, men begge spørsmålene vil vi få vite mer om i løpet av noen måneder.

Utlånsforskrift

Utlånsforskriften skal evalueres til høsten. Regjeringen bør gjøre lettelser i forskriften. Det er urimelig og usosialt én gruppe, de som skal etablere seg på boligmarkedet, skal være de som bærer byrden for finansiell stabilitet i Norge alene. Vi har flere konkrete forslag til lettelser:

En lavt hengende frukt er derfor å øke fleksibilitetskvoten, samt legge til rette for økt bruk av fastrente.

Dagens krav til betjeningsevne i forskriften med 5 prosentpoeng rentepåslag etter fastrente periodens utløp står i veien for dette.

IMF med flere har påpekt den store bruken av flytende rente er en institusjonell risiko mot den finansielle stabiliteten i Norge. Utlånsforskriften bør derfor stimulere til å økt bruk av fastrente.

Lov om eiendomsmegling

Eiendomsmeglingslovutvalget leverte i fjor et veldig bra lovforslag, men vi trenger imidlertid flere og bedre virkemidler for å hindre kriminalitet. Dette gjelder hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner mot russere og andre på sanksjonslisten. Vi prøver nå å slukke en brann, men har ikke fått vann til å hjelpe oss.

Det vannet vi trenger fra dere er:

  • Få på plass register for reelle rettighetshavere som snakker med andre lands registre kjapt  
  • Mulighet til folkeregistersøk
  • Adgang til Kommunikasjon megler/bank
  • Tinglysingsplikt