Erik jobber med politikk og kommunikasjon, og er ansvarlig for blant annet organisasjonens politiske program og myndighetskontakt. 

Erik besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.