Det internasjonale pengefondet (IMF) er på offisielt besøk i Norge hvert år, og i år ønsket de nok en gang å møte med Eiendom Norge for å høre mer om det norske boligmarkedet.

I år stod også næringseiendom på agendaen, og i den anledning deltok administrerende direktør Bård Bjølgerud og landsansvarlig for Norge Håvard Nustad fra Pangea Properties og holdt en presentasjon om næringseiendomsmarkedet i Norge og Norden.

Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer orienterte om utviklingen i boligmarkedet og organisasjonens syn på viktige drivere for boligprisutviklingen deriblant reguleringer som boliglånsforskriften.

Tett program

– Det er alltid givende å ha IMF på besøk hos oss. De var interessert i hvordan de forskjellige driverne i boligmarkedet har utviklet seg igjennom året og spesielt sett opp imot renteøkningene som har kommet i det siste, sier Dreyer.

– Spesielt gøy er det at landssjefen for Norge, Jaques Miniane, nå kommer tilbake for andre gang i år etter å ha deltatt på Eiendom Norge konferansen i mars og vært med på Eiendom Norge sin podcast «Boligbobla», fortsetter Dreyer.

– Vi vet at delegasjonen har et tettpakket program når de er på besøk, så vi setter veldig pris på at de tar seg tid til å komme innom oss for å høre våre innspill om det norske boligmarkedet, avslutter Dreyer.

Fra podcasten Boligbobla med IMF og Housing Lab, Oslo Met. Fra venstre: Kommunikasjonssjef Erik Lundegaard (Eiendom Norge), administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer (Eiendom Norge), landssjef  Jacques Miniane (IMF) og forsker Andrè Anundsen  (Housing Lab, Oslo Met). Foto: Eiendom Norge

Mindre risiko

IMF presenterte idag sin risikovurdering av norsk økonomi og har kommet frem til at norske boligpriser ikke lenger er like overvurdert som de tidligere år har konkludert med. Sammen med høy gjeld i husholdningene utgjør boligmarkedet likevel en risiko for norsk økonomi og finansiell stabilitet i følge IMF sin ferske risikovurdering.

IMF advarer også regjeringen å mykne opp tiltakene i boliglånsforskriften som snart skal evalueres.

– Jeg deler IMF-delegasjonens bekymring for at utviklingen i eiendomsmarkedene og i husholdningens gjeld kan utgjøre en risiko for norsk økonomi. Samtidig er det gledelig at delegasjonen mener at boligmarkedet har blitt mindre overpriset det siste året. Regjeringen har innført tiltak for å dempe veksten i husholdningenes gjeld og de galopperende boligprisene, som særlig rammet førstegangskjøpere. Vi ser nå at disse virker, sier Finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

Fra IMF deltok følgende på møtet: Oppdragsleder ved den europeiske avdelingen i IMF Jaques Miniane, økonom i IMF Florian Misch, økonom i IMF Vladimir Pillonca, økonom i IMF Sophia Zhang og seniorrådgiver ved det nordisk-baltiske kontoret, Snorre Evjen.

Om IMF:

IMF er et fond under FN som har som formål å fremme internasjonalt valutasamarbeid og internasjonal handel, og å sikre stabilitet og forutsigbarhet i verdensøkonomien.

IMF ble opprettet med formål om å overvåke verdensøkonomien, gi råd til verdens stater om økonomisk politikk og gi kortsiktige nødlån hvis land skulle komme opp i en økonomisk krise.

Kilde: FN