Fra å konkurrere med A-pressen og andre skrivende medier, finner nå Schibsted-konsernet seg i en kamp mot enorme globale aktører som Facebook og Google.

Mediebransjen har måttet gjøre store omveltninger siden Rolv Erik Ryssland ble ny konsernsjef i 2009. Flere plattformer har kommet til, og det finnes nesten ikke lineære medier lenger.Hvordan går konsernet dette i møte, hvilke problemstillinger forventer de seg i en fremtid som dominert av sosiale medier og hvilke visjoner har de for seg selv i denne fremtiden?

Dette og mange flere temaer blir tatt opp når konsernsjef i Schibsted, Rolv Erik Ryssland gjester Eiendom Norge-konferansen 23. mars på Hotel Continental.