Årets tema er: Hva nå for boligmarkedet? 

Siden 2020 har boligprisene i Norge vokst med over 20 prosent. Samtidig har det under pandemien vært stor omsetning i bolig- og fritidsmarkedet. 
 

Vi spør: 

Hvor skal boligmarkedet nå? Vil den store omsetningen vedvare? 

Skal styringsrenten så høyt som Norges Banks rentebane prognostiserer? 

Klarer husholdningene å bære de økte rentekostnadene og strømprisene? 

Hvordan blir befolkningsutviklingen?

Står vi foran et nordisk boligprisfall?

Blir det lettelser eller innstramminger i utlånsforskriften fra 1. januar 2023?

Og: Hvordan blir statsbudsjettet for 2023? Og hva betyr det for boligmarkedet?
 

Du møter blant andre:


Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen (Finanstilsynet).

Seniorøkonom Sara Midtgaard (Handelsbanken).

Statssekretær Geir Indrefjord (Finansdepartementet).

Stipendiat Ane Margrethe Tømmerås (SSB).

Direktør for avdeling for pengepolitikk, Ole Christian Bech-Moen (Norges Bank).

Administrerende direktør Renate Sørestrand-Hansen (DNB Eiendom)

Administrerende direktør Idar Kreutzer (Finans Norge).

Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge)

og mange, mange flere. 

Fullt program publiseres snart!