I samarbeid med Sparebanken Sør og Sørmegleren, gjentar Eiendom Norge suksessen fra i fjor.

Tirsdag 16. august blir "Boligdagen 2022". Det hele skjer i Sparebanken Sør sine lokaler helt sentralt i Arendal by.

- Etter erfaringene fra i fjor var det ingen tvil om at vi måtte gjenta arrangementet i år, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Vi har fått masse gode tilbakemeldinger fra bransjen, i tillegg til at Arendalsuka trenger et boligfokus i større grad enn flere separate arrangementer. På denne måten får publikum et tilbud som både er vartiert og helhetelig innenfor bransjens fire vegger, sier han.

Anders Lund.

Heldags arrangement

I år, som i fjor, blir det boligarrangementer fra 08.00-17.00 med påfølgende boligfest i hagen til Sparebanken sør frem til klokken 19.00. Da blir det servert mat og godt i glasset.

- Hele programmet er ikke spikret ennå, men vi starter tidlig med en Boligfrokost klokken åtte. Da skal vi diskutere den nye avhendingsloven som trådde i kraft 1. januar i år. Hvordan har ikrafttredelsen gått og hvilke konsekvenser kan vi se allerede nå? Det anbefaler vi spesielt eiendomsmeglere i området til å komme å være med på, ettersom dette er et emne som preger hverdagen deres, og hvor de helt sikkert har innsikt som er nyttig å ta med inn i debatten, sier Lauridsen.

Boligdebatt under Boligdagen 2021. Foto: Peder Tollersrud.

Det har også blitt en tradisjon at lanseringen av Sykepleierindeksen gjøres foran publikum og med påfølgende boligdebatt. Dette blir også tilfellet under Boligdagen 2022. Sykepleierindeksens far, Anders Lund fra Eiendomsverdi, tar med seg både kuleramme og analysebrettet for å presentere tallene for første halvår 2022. 

Arrangementet vil gå butt i butt igjennom dagen, så det er bare å komme innom for ett, eller bli hele dagen for å få med deg alt av innholdet.

Følg Eiendom Norge på sosiale medier for å få med deg oppdatert informasjon først.

Boligdagen 2022

PROGRAMMET 16. august 2022

0800 – 0930: Boligfrokost: Ny avhendingslov – Hvordan har ikrafttredelsen gått?

Ved nyttår 2022 trådde den nye avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av bruktbolig i Norge i kraft.

Under behandlingen av loven i Stortinget i 2019 var det stor uenighet om endringene i loven faktisk ville oppnå målet om en tryggere bolighandel med færre konflikter.

Hvordan har ikrafttredelsen gått?

Og: Hva er effektene av loven så langt?

Du møter:

Sjeføkonom Nejra Macic (Prognosesenteret)
Konsernsjef Jørn Gisvold (Söderberg & Partners)
Administrerende direktør Johan Dolven (Help Forsikring)
Fagsjef Hanne Nordskog-Inger (Eiendom Norge)

Ordstyrer: Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge)

Se arrangementet her.


 

1000 – 1045: Lansering av sykepleierindeksen H1 2022: Hvordan bevare og videreutvikle eierlinjen?

I samarbeid med Eiendomsverdi AS inviterer Eiendom Norge til lansering av sykepleierindeksen H1 2022.

Sykepleierindeksen måler muligheten for å boligeier i Norge. Hvordan er utviklingen i indeksen i 2022?

Etter innledningen ved sykepleierindeksens far analyse- og modelldirektør Anders Lund møtes politikere til paneldebatt:

Hvordan bevare og videreutvikle eierlinjen i Norge?

Du møter:

Analyse- og modelldirektør Anders Lund (Eiendomsverdi)
Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV)
Stortingsrepresentant Siri Staalesen Gåsemyr (AP)
Byrådslederkandidat i Oslo Eirik Lae Solberg (H)
Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge)

Meld deg på arrangementet her.
 

1100 – 1145: Boplikt til besvær? Hva betyr boplikten for boligprisene, dynamikken i boligmarkedet og bosetting i distriktene?

 

På Stortinget har Frp tatt initiativ til å fjerne boplikten etter at de fikk liberalisert deler av lovverket i regjeringen i 2015.

I Arendal vil Arbeiderpartiet gjeninnføre boplikten, mens leder av distriktsutviklingsutvalget Victor Norman heller vil ha bolyst enn boplikt.

I Norge er det nå 42 kommuner som har boplikt. Disse er som regle populære fritidsbolig-kommuner.

Vi spør: Hva betyr boplikten for boligprisene, dynamikken i boligmarkedet og bosetting i distriktene?

Du møter:

Professor Victor Normann (NHH)
Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp)
Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp)
Medlem av bystyret i Arendal Nina Jentoft (Ap)

Ordstyrer: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge)

Meld deg på arrangementet her.
 

1200 – 1300: Fra lukket til åpen eiendomsbransje?

Eiendomsbransjen er i stor utvikling og mange aktører deler og samarbeider stadig mer med sine konkurrenter.

Hvor åpne er vi? Og hva er fordelene og ulempene ved å dele forretningsinformasjon med andre i bransjen?

Hvilke fora er vi åpne i og hvilken verdi skaper nettverk i bransjen?

Du møter:

Salgs- og markedssjef Kine Morud Aarum (Clemens Eiendom / KINE - Kvinner i norsk eiendom)
Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom)
Advokat Henrik Taubøll (Wiersholm / Proptech Norway)
COO Ingebjørg Foss Daae (Consigli / KINE - Kvinner i norsk eiendom)

Ordstyrer: Administrerende direktør Hedda Ulvness, (EIE eiendomsmegling / KINE - Kvinner i norsk eiendom)

1300 – 1345: Hvordan gjøre verdens beste boligmarked enda bedre?

Norge er av de landene i verden med lavest transaksjonskostnader ved kjøp og salg av bolig.

Boligmarkedet preget av stor tillit mellom forbrukere, eiendomsmeglingsbransjen, banker og myndigheter.

Samtidig er markedet likvid med rask salgstid og aktørene har vært fremoverlente med å digitalisere og effektivisere transaksjonsprosessen.

Vi spør: Hvordan gjøre verdens beste boligmarked enda bedre?

Du møter:

Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge)
Administrerende direktør Mette Ahlqvist (Eiendomsverdi)
Managing Director, Fredrik Jonson (Visma Real Estate)
Direktør eiendomsdrift og serviceleveranser Julija Pauriene (USBL)
Konserndirektør Nicolay Moulin (Sikri/Ambita).
CEO Marion Nilsen Laugsand (Vitec)

Meld deg på arrangementet her.

1400 – 1445: Bygg og arealer – virkemidler for innovativ tjenesteutvikling

Ideelle organisasjoner bruker egne eiendommer, bygg og arealer som strategiske virkemidler til å realisere sitt formål. De tar mål av seg å møte samfunnets behov for utdanning, helse- og omsorgstjenester ved å skape utprøvings- og innovasjonsarena for fremtidens omsorgstjenester.

Høye miljømål, inkluderende og åpne nærmiljøer, mulighet for at tilbydere med en sosial profil kan ivareta noe servicetilbud på eiendommene er noen av nøkkelordene som er retningsgivende for gjennomføringen av flere prosjekter. Det handler ikke bare om miljøbærekraft, men om bærekraft i vid forstand.

Du møter:

Administrerende direktør Jørn Henning Theis (Haraldsplass Diakonale Stiftelse)
Prosjektleder Jon R. Solrud (Stiftelsen Diakonhjemmet)
Arkitekt Reidunn Jarrett (Haraldsplass Diakonale Stiftelse)
Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge)
Administrerende direktør Geir Bergskaug (Sparebanken Sør)

Ordstyrer: Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Manuela Ramin-Osmundsen (Stiftelsen Diakonhjemmet).

1500 – 1545 Byggekostnader og boligbygging: Knuser kostnadene boligbyggingen?

Inflasjon og prisstigning er det store tema nå både nasjonalt og globalt, og ikke minst innen byggenæringen som er storforbruker av både materialer og energi.

Ifølge SSBs byggekostnadsindeks har byggekostnadene steget med over 10 prosent det siste år.

Vi spør: Hva betyr dette for de allerede svært høye byggekostnadene for nye boliger?

Og: Hva betyr dette for boligbyggingen og boligmarkedet fremover?

Du møter:

Daglig leder Bjørn Vedal (Vedal Utvikling)
Prosjektansvarlig Nybygg Arild Aasen (Sørmegleren)  
Eiendomsutvikler Jorunn Aarrestad (JBU Eiendom)
Banksjef BM Merete Seland (Sparebanken Sør)
Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge)

Ordstyrer: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge)

Meld deg på arrangementet her.

 

1600 – 1645 Når sprekker boligbobla?

Eiendomsverdi AS estimerer verdien av den norske boligmassen til å være nesten 11 000 milliarder kroner. Og gjeldsgraden? Den er i snitt 38 prosent.

I store tall er det norske boligmarkedet tilsynelatende solid.

Like fullt fremholder Norges Bank, IMF og Finanstilsynet at boligmarkedet og husholdningsgjelden er den største risikoen for finansiell ustabilitet i norsk økonomi.

Hvorfor, spør vi, og når sprekker den norske boligbobla?

Du møter:

Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen (Sparebanken 1 Markets)
Forskningssjef Erling Røed Larsen (Housing Lab, Oslo Met)
Seniorøkonom Sara Midtgaard (Handelsbanken)

Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge)

Meld deg på arrangementet her.

 

1700 – 1900: Boligfest i bakhagen

Eiendom Norge, Sparebanken Sør og Sørmegleren inviterer til boligfest i bankhagen.

Det blir god mat og drikke og god stemning.

Meld deg på her.