Eiendom Norge sendte denne uken et brev til digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

Oppfølging av møte

Brevet er en oppfølging av et kontaktmøte Eiendom Norge hadde med statsråden 13. mai 2019, hvor ytterligere potensial for digitalisering av offentlig eiendomsinformasjon var blant temaene som ble diskutert.

– Vi ber i brevet statsråd Nikolai Astrup (H) se på muligheten for en utvidet bruk av Altinn til samhandling mellom de offentlige og private aktørene bolighandelen, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Samråd med Altinn

I brevet som er sendt i samråd med Brønnøysundregistrerene/Altinn skriver Eiendom Norge blant annet følgende:

«I det videre samarbeidet mellom Brønnøysundregistrene/Altinn og Eiendom Norge ønsker vi å benytte Altinn i all dokumentinnhenting fra det offentlige og forretningsførere i forbindelse med eiendomshandler.

Dette vil sikre digital innhenting av slik lovpålagt informasjon både for eier av bolig og påse at GDPR etterleves.

Å knytte all innhenting av informasjon i bolighandelen gjennom Altinn vil være ressurssparende og fremme konkurranse i leverandørleddet som skal levere tjenestene mellom meglerforetakene og Altinn, samt fremme innovasjon.

I videre arbeid ser vi også for oss at dette vil trygge informasjonen gitt fra kommunene til eiendomsmegler med tanke standardisering i Kommune-Norge.

Brønnøysundregistrene/Altinn og Eiendom Norge ønsker å digitalt likestille dette med en privat persons mulighet til å be kommunen om dokumenter uten kostnader – en digital løsning kan legge opp til samtykke fra privatperson til megler for å hente ut gjeldende informasjon til formål å legge ut eiendommen for salg.»

Videre arbeid

– Effektiviserings- og digitaliseringspotensialet innenfor offentlig eiendomsinformasjon er stort, og i den sammenheng er det essensielt at det offentlige og private samarbeider om å finne løsninger, avslutter Nordskog-Inger.