28 og i 29. april 2016 gikk Boligdagene 2016 av stabalen i Strömstad, med nærmere 200 aktører fra boligbransjen til stede. Et brennhett boligmarkedet i Oslo dannet bakteppe for programmet, og sentralt under konferansen er hva som skal til for å for å bremse presset i boligmarkedet.

Det var lagt opp til debatt mellom Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig, Anders Ø. Røberg-Larsen, byrådssekretær Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune og Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen.

Rett i strupen
Baard Schumann gikk rett i strupen på byrådssekretær Røberg-Larsen under debatten.

– Planprosessene gikk tregt under det forrige byrådet, men nå er det verre enn noen gang. Dere fremstår som hodeløse kyllinger som ikke vet hva dere skal gjøre for å få bukt med utfordringene i boligmarkedet, fyrte Schumann løs mot byrådssekretær Røberg-Larsen.

– Nå synes jeg du er urimelig. Vi har mange gode prosesser på gang, og vi jobber med en del spennende grep, parerte Røberg-Larsen, et svar som ikke var nok til å stagge en hoderystende Schumann.

– Jeg hører at du sier at dere har «prosesser på gang» for å løse problemet. Vi trenger volum, ikke flere lange prosesser som forsinker utbygging, repliserte Schumann.

Før debatten redegjorde Per-Willy T. Amundsen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet,  for hvilke tiltak Regjeringen har for å bremse prisgaloppen i pressområdene.

– Det er utfordringer i boligmarkedet, særlig gjelder dette de store byene og spesielt i Oslo. Det må bli bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Vi jobber med å legge til rette for et enklere regelverk, vi vil ha økt smidighet ved planendringer og mer forutsigbare planprosesser.

Han kom samtidig med et stikk til boligutbyggerne.

– Vi må se på nye måter å bygge på, uten at dette skal gå ut over grunnleggende kvaliteter. Eiendomsutviklerne må bli mer fremtidsrettet og ta mer samfunnsansvar.

– Boligprisene vil fortsette oppover
Debattleder Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, poengterte at det er liten sannsynlighet for at prisgaloppen i Oslo-regionen skal avta med det første.

– Det har aldri vært så få boliger til salgs i Oslo. Med en så lav tilbudsside er det lite som tyder på at prisene skal stabilisere seg med det første.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen mener på sin side at regelverket for å bygge er alt for komplisert, og at bedre kollektivløsninger må på plass. Og de må på plass raskere enn det som er tilfelle i dag, sier han.

– Jeg bor på Fornebu, og har innsett at Fornebubanen neppe kommer i min levetid, sa Andreassen.

– Vi jobber med det
– Vi jobber med tiltak for å få plass planer for bedre infrastruktur, slik at områder som ikke er så attraktive å bygge ut i dag kan få mer fokus fra boligutbyggerne. Vi er også ferd med å sette ned et boligvekstutvalg, sa byrådssekretær Røberg-Larsen.

– Et boligvekstutvalg er bra. Men også i dette tilfellet tar ting for lang tid. Dere har snakket om et slikt utvalg i flere måneder. Vi trenger handling og ikke bare snakk, sa Selvaag-sjef Baard Schumann.

Saken er opprinnelig publisert hos Estate Nyheter. Alle foto: Estate Media AS.

Les mer om Boligdagene her.

1

2

3

4

4