Dagene åpnes med en politisk debatt ledet av Filip Rygg, kommunikasjonssjef i Tankesmien Skaperkraft. Rygg er også tidligere byråd i Bergen kommune. I debatten deltar Statssekretær i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet Per Willy Amundsen, Byråd for byutvikling i Oslo kommune Bård Folke Fredriksen, og Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig.

– Jeg ønsker meg flere prosjekter som tenker «det gode liv». Folk skal ikke bare sove der, men også leve der. Da er ikke to benker og noen trær nok, sier Filip Rygg, og ser frem til å lede debatten.

Det vil i tillegg være et bredt sammensatt felt av foredragsholdere, der Ivar Tollefsen i Fredensborg AS vil snakke om boligeiendom som investeringsobjekt, Daniel Kjørberg Siraj i Obos Nye Hjem vil peke på hvilke utfordringer og muligheter markedet gir boligutviklerne, samt mange andre perspektiver om boligmarkedet sett fra utbyggere, banksektoren, arkitekter mv.

Hvordan salg av bolig skjer endrer seg mye, og vil også endre seg mye i fremtiden. Dette blir virkelig satt på dagsorden fredag, sett fra ulike vinkler. Cecilie Staude, Høyskolelektor Institutt for Markedsføring på Handelshøyskolen BI, vil bl.a. ta for seg sosial kommunikasjon i boligbransjen. Staude er opptatt av i byggeprosjektene er medvirkning og involvering fra de menneskene som bruker byrommene avgjørende for å skape byrom der folk kan trives.

– Nye kommunikasjonskanaler som Facebook og Instagram kan hjelpe oss med å skape de medvirkningsarenaene som mangler, sier Staude.

Hele konferansen ledes av Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

– Det å møte fremtidens boligbehov blir et av de viktigste områdene for norske politikere. Denne konferansen er viktig for å holde debatten i live på hva som trengs, samt at programmet vil gi mye nyttig påfyll for alle som deltar. Dette ser jeg frem til, avslutter Dreyer.

Det er ikke for sent å melde seg på konferansen. Meld deg på i dag.