Mona Ottesen kommenterer boligmarkedet i Akershus.