Thomas Granmo Kiligitto kommenterer boligmarkedet i Oslo.