Siri Kristin Karlsen kommenterer markedet for fjellhytter i Telemark.