Per Ø. Nylander kommenterer boligmarkedet og markedet for fjellhytter og sjøhytter i Midt-Norge.