Joachim Kolderup kommenterer markedet for sjøhytter i Østfold og Akershus.