Jan Egil Fornes kommenterer boligmarkedet i Møre og Romsdal.