Jørgen Haraldseth kommenterer markedet for fjellhytter på Gol, Ål, Nes og Flå.