Dag Jonny Johannessen kommenterer boligmarkedet i Hordaland.