Eiendom Norge utgir i dag Sykepleierindeksen for H2 2020, som er utarbeidet av analyseselskapet Eiendomsverdi AS.

Se sendingen direkte her:

Indeksen blir presentert på Eiendom Norges digitale morgenmøte etterfulgt av en boligpolitisk debatt.

- Utviklingen i indeksen i 2020 viser at muligheten for å boligeier for vanlige lønnsmotakere i Norge er blitt ytterligere redusert, sier analyse- og modelldirektør Anders Lund i Eiendomsverdi AS.

- Nullrenten og de reduserte utlånsrentene har ikke kommet sykepleieren til gode på grunn av gjeldgradsbegrensningen i boliglånsforskriften. Andelen boliger en singel sykepleier har mulighet til å kjøpe synker i takt med at boligprisene har økt gjennom høsten, sier han.

Problematisk høye boligpriser på Østlandet 
Indeksen for 2020 viser som i 2019 at det bare er det sentrale Østlandsområdet som har problematisk høye boligpriser og at reguleringene gjennom boliglånsforskriften er en reell begrensning for vanlige lønnsmottagere her.

- Bare 2 til 5 prosent av boligene på det sentrale Østlandet har det vært mulig for en sykepleier å kjøpe i 2020, gitt forutsetningen om at sykepleieren oppfyller boliglånsforskriftens krav om egenkapital, sier Lund.

Utover Østlandsområdet er det Tromsø som har lavest tilgang til boligmarkedet. Her kan en sykepleier kjøpe 17,3 prosent av boligene omsatt i 2020.

- I de andre store byene i Norge, henholdsvis Trondheim, Stavanger m/omegn og Bergen er andelen betydelig høyere, henholdsvis 28,4, 31,8 og 31,8 prosent, forteller Lund.

Bare boligbygging vil hjelpe 
- Renten er svært viktig for utviklingen i boligmarkedet, men på både kort og lang sikt er det boligtilbudet som avgjør, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Kombinasjonen av lave renter og lav og treg boligbygging gir kraftig prisvekst. Det er dette vi har observert på det sentrale Østlandet over lengre tid, sier han.

Norges Bank signaliserte ved siste rentemøte at første renteoppgang kommer i 2022, samt at normalrenten i fremtiden vil ligge nær nivået den var før korona rundt 1,5 prosent.

- Dette betyr at boligmarkedet vil få liten hjelp av renten i tiden fremover. Bare boligbygging kan sikre en mer moderat boligprisutvikling i de kommende årene, sier Lauridsen.

- På kort sikt er det bare Oslos byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) og Plan- og bygningsetaten, som kan forhindre at boligprisene skal fortsette å stige. Alle prosjekter som venter på byggesaksbehandling, må tas tak i og det må legges til rette for at utbyggerne kan bygge mer.

- Boligmarkedet trenger alle boliger markedet kan få. Tilstrekkelig boligbygging er prisdempende, avslutter Lauridsen.

Om sykepleierindeksen: 
Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt.

Indeksen er utarbeidet for noen utvalgte byer i Norge over tid.

Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.