Eiendom Norge sendte i dag over våre innspill til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Meldingen er blitt vikigere i kjølvannet av korona-utbruddet, som har gjort satsningen på utviklingen av digitale verktøy enda viktigere.

 - Staten må gå foran med kompetanse, forventninger og strategi, for å sikre åpne offentlig eiendomsdata av høy kvalitet, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

Allerede langt fremme

- Det norske boligmarkedet er blant verdens mest effektive boligmarkeder. Dette skyldes blant annet høy grad av digitalisering, forteller Lauridsen. 

- Eiendomsmeglingsbransjen var tidlig ute med blant annet digital annonsering, spesielt via rubrikknettstedet Finn.no. Samling av annonser her og disse dataene i kombinasjon med transaksjonsdata fra bransjens datasystemer har gjort det mulig å etablere verdens raskest publiserte boligprisstatistikk, sier han.

- Transaksjonsdataene våre har gjort det mulig å utvikle en rekke tjenester som skaper et svært effektivt boligmarked, deriblant svært presise verdivurderingstjenester, sier han

Stort potensial

Selv om vi i Norge har kommet et godt stykke på vei til en digital bolighandel sammenlignet med andre land, så er det fortsatt mange deler av verdikjeden som fortsatt kan digitaliseres, sier Lauridsen.

-  Eiendomshandelen er et godt eksempel på potensiale for digitalisering, fordi transaksjonene skjer i et samspill mellom private og offentlig aktører. Når en eiendom selges, skal blant annet regulatorisk informasjon hentes inn av eiendomsmegleren fra kommune, Skatteetaten og Kartverket med flere, og pant skal tinglyses.

Staten må gå foran

- Staten må derfor gå foran, både med tanke på kompetanse, forventninger og strategi innen for eiendomssektoren. Plan- og byggsaksbehandling er en av kommunenes hovedoppganger, men desverre har mange kommuner lite incentiver til digitalisering fordi det vil føre mindre sysselsetting, samt at digitalisering krever investeringer som for mange kommuner ofte ikke kan forsvare alene, sier Lauridsen. 

Eiendom Norge smørbørdliste til stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon:

Altinn må være kommunikasjonsnavnet

Vi vil gi regjeringen ros for å ha åpnet opp muligheten for digital samhandling via AltInn mellom banker og eiendomsmeglere i bolighandelen. Men det er kun en begynnelse. Det neste digitaliseringsprosjekt er kommunene, og å digitalt likestille en privatpersons mulighet til å be kommunen om dokumenter uten kostnader med eiendomsmeglere og forretningsførere.

Høy datakvalitet

De offentlige eiendomsdataene både fra Kartverket og kommunene må derfor ha både høy kvalitet og være korrekte. Det er derfor svært viktig at kommunene, som lokale matrikkelførere, prioriterer dette arbeidet og at matrikkelføringen skjer på en enhetlig måte.  

Offentlig datadeling

For at private aktører skal kunne innovere på offentlig eiendomsdata er det vesentlig at dataene er tilgjengelig på en standardisert måte og det at offentlig ikke ser på seg selv en monopolist som rår over dataen. Data må deles med private aktører på en ikke-diskriminerende måte, og det må defineres klare grenser som skal være statens rolle og hva som skal være det private markedets rolle.