Finanstilsynet publiserte mandag 21. gebruar sin årsmelding for fjoråret. Meldingen går igjennom tilsynets mandat og tilstand. Årsmeldingen inneholder rapporter fra alle delområdene, inkludert eiendomsmegling.

- Det ble rapportert 183 423 eiendomsformidlinger i 2020, 9,8 prosent flere enn året før. Antall formidlinger i første halvår 2021 var 100 784, mot 82 633 formidlinger i første halvår 2020. Dette var en økning på 22 prosent. Ved utgangen av første halvår 2021 var det 5808 årsverk i eiendomsmeglingsforetakene, står det i årsrapporten.

I Norge har vi blant verdens laveste transaksjonskostnader, som også ble enda lavere i 2021. Gjennomsnittlig falt meglers vederlag fra 1,65 prosent til 1,47 prosent i året som gikk.

Figur1

Finanstilsynet mottar jevnlig tips om mulige lovbrudd i eiendomsmeglingsbransjen. Dette, sammen med tidligere erfaringer danner grunnlaget hvor hvilke foretak tilsynet velger å se nærmere på.

I 2021 ble det gjennomført 15 tilsyn. Ni av disse dreide seg om etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. 

- De vanligste manglene som avdekkes på tilsyn, er manglende eller mangelfulle risikovurderinger, manglende sammenheng mellom risikovurdering og rutineverk, manglende opplæring eller manglende kundetiltak i forbindelse med oppdrag, står det i rapporten.