I dag presenterer Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no fersk statistikk for fritidsboligprisstatistikk for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i 2023.

Gjennomsnittsprisen for fritidsboliger i Norge sank med 1,2 prosent i 2023. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.934.029 kroner.

I 2023 ble det solgt 5 664 hytter i Norge – en nedgang på 5,2 prosent fra 2022.

Overraskende

Det har de siste de ti årene vært en sterk vekst i hyttemarkedet som ble toppet med det store oppsvinget under pandemien.

- I 2023 har omsetningsvolumet falt til litt tilbake fra 2022, og vi må tilbake til 2015 for å finne tilsvarende volum, sier Lauridsen.

- I lys av at styringsrenten de siste to årene er økt fra 0,5 til 4,5 prosent, samtidig som leve- og bokostnadene har økt over bred front, er utviklingen overraskende, sier han.

Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 095 817, en nedgang 0,8 prosent fra 2022.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 443 247, en nedgang på 4,1 prosent fra 2022.

Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1 691 849, en nedgang på 1,4 prosent fra 2022.

- Gjennomsnittprisene faller ikke overraskende noe tilbake, og i snitt ble hyttene i 2023 solgt 3,6 prosent under prisantydning, forteller Lauridsen.

Oppdrift for dyre hytter
Under pandemien skjedde det et skift i antall omsetninger av hytter over 5 millioner. Dette segmentet har mer enn doblet seg i omfang etter pandemien.

- Også i 2023 er det også solgt mange dyre hytter. Det som er oppsiktsvekkende er at det dyre segmentet holder stand totalt sett, og det er til og med solgt flere hytter over 10 millioner enn i 2022.

- Omsetningen av dyre hytter er langt høyere enn før pandemien. Dette segmentet synes frikoblet fra renteøkninger og dyrtid, sier han.

Flest omsetninger i Trysil, Ringsaker og Vinje

I 2023 ble det omsatt 5 664 hytter i bruktmarkedet. 2 817 var fjellhytter, 1 777 var sjøhytter og 1 070 var innlandshytter.

Det var flest omsetninger i Trysil, Vinje og Ringsaker kommune.

- Det er stort sett de samme hyttekommuner som bytter på å ha flest omsetninger, noe som ikke er overraskende da disse hyttekommune også har flest hytter totalt sett, sier Lauridsen.

Kystkommunene Moss, Tvedestrand og Grimstad var kommunene med de høyeste fritidsboligprisene.

Dyrest av fjellkommunene var Øyer (Hafjell), Hemsedal og Hol (Geilo).

Fortsatt stabilt fremover

I gjennomsnitt tok det 73 dager å selge en fritidsbolig, mens den typiske formidlingstiden var på 31 dager.

- Salgstiden falt mye under pandemien. Nå har også denne kommet opp nivået vi var vant til før pandemien.

- Spådommene om at hyttemarkedet skulle få seg en stor knekk på grunn av høyere rente, høye strømpriser og generell usikkerhet har ikke slått til. Slik det står nå er det salg og byggingen av nye hytter har tatt den største støyten og ikke brukthyttemarkedet, sier han.

- Omsetningen i årets første seks uker er litt lavere enn i 2023. Dette tyder på en stabil utvikling i hyttemarkedet fremover, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Finn lokal pressekontakt her.

Om statistikken

Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi AS, og fra og med januar 2014 benyttes Eiendomsverdis datakilder også for perioden før Eiendomsverdi overtok beregningsansvaret.

Fjellhytter er hytter i det som er karakterisert som fjellkommuner av Østlandsforskning. Sjøhytter er de som ligger mindre enn 2000 meter fra kysten og mindre enn 300 meter over havet, mens innlandshytter ligger mer enn 2000 meter fra kysten, men samtidig ikke er i en fjellkommune.