18 og 19. juni gikk byutviklingskonferansen Oslo Urban Arena for første gang av stabelen i regi av NE Kunnskap og Oslo Metropolitan Area.

Gjennomsgangstonen på konferansens første dag var at å utvikle steder er nøkkelen til å utvikle gode by- og boligområder.

Et godt sted
Ethan Kent, leder av det FN finansierte Project For Public Spaces som analyser data byområder verden over, snakket om at de mest vellykkede urbane steder i verden preges av høy tetthet av ulike type attraksjoner, samt mangel på parkeringsplasser.

– Et godt urbant sted kjennetegnes av at det er skjer minst ti ting der samtidig, sa Kent.

Slike steder er som regel ikke overdesignet av arkitekter, fortalte Kent og viste til at det prisbelønnede kunstmuseet i Bilabo ikke skaper aktivitet på gateplan. Museet har til og med blitt tilholdssted for lommetyver og ranere, fortalte han.

Arkitekt Camilla Van Deurs fulgte i sitt foredrag opp tråden, og hevdet at mennesker har vært usynlige i byplanleggingsfaget.

Hun viste til en lang rekke data for vellykket byutvikling, deriblant fra Oslo. En suksessfaktor for et bysentra er forholdstallet mellom cafestoler og parkingplasser, sa hun.

– Oslo har dobbelt så mange cafestoler i sentrum som parkeringsplasser. Det er et kvalitetstegn.

– Internasjonale undersøkelser viser at folk til fots legger igjen mest penger i bysentra, understreket hun også. – Det er ikke bilbasert handel som skaper mest aktivitet for handelsnæringen i bysentra, fremhevet hun.

100 000 nye boliger i Oslo
Etter lunsj tok konferansen opp den ventede befolkningsveksten i Oslo og Akershus og hvordan regionen skal bygge nok boliger til de nye innbyggerne.

Daglig leder i Infill, Bjørnar Johnsen ledet an en paneldebatt med tre store boligutviklere i regionen, Selvaag Bolig med Baard Schumann, Emil Paaske fra Veidekke og Øystein Thorup fra Avantor.

– Bygg mer by og mindre forstad, messet Bjørnar Johnsen fra scenen under en gjennomgang av nyere boligprosjekter innenfor Ring 3 i Oslo.

Johnsen mente mye byutvikling i Oslo er forstadsutvikling og ikke byutvikling, blant annet fordi de ikke har lagt til rette for handel og næringsvirksomhet i første etasje.

– Eiendomsutviklere må tenke byrom først, så bygge, var Johnsens løsning.

Selvaags Baard Schumann svarte Johnsen med at utbyggere for sjelden får utvikle store byområder av gangen.

– Snarere er det ofte småprosjekter med et hundretall boliger her og der, sa Schumann.

Schmann viste til at høyderestriksjoner og krav om uteareal på den enkelte tomt, samt vanskeligheter med å kombinere næring og bolig i samme bygg, bidro til å skape dårlig kvaliteter. Han etterlyste en liberalisering av reglene for å kunne skape helhet i det enkelte byområde.

Dessuten mente han at det er en illusjon at det skal være aktivitet i alle førsteetasjer i byen.

– Det er det ikke næringsgrunnlag for, sa Schumann.

På spørsmål om hvor de 100 000 nye boligene skal plasseres var panelet samstemte i at den nye fremlagte Kommuneplanen 2030 innholder gode grep om fortetting av Oslo innenfra og ut og rundt eksisterende kollektivknutepunkt.

Thorup fra Avantor viste til at det har skjedd mye innen byutvikling i Oslo og Norge de siste ti-årene.

– Skulle vi regulert Nydalen, som vi har bygget ut fra 90-tallet til i dag, om igjen hadde vi bygget tettere. Nettopp det prøver vi å bøte på i det nye forslaget til regulering av området med 3000 nye boliger som vi har lagt frem i dag, sa Thorup.

Også Emil Paaske roste den nye kommuneplanen og viste til deres nye fremlagte plan for Nordeas hovedkvarter på Majorstuen med et høyhus. Han understreket samtidig at deler av kommuneplanen strider med dagens juridiske regelverket for boligbygging og at myndighetene må gjøre regelverket mer fleksibelt.

Plansamarbeid for økt boligbygging i Oslo og Akershus
I den siste sesjonen dag en presenterte leder av Plansamarbeidet i Oslo og Akershus, Ellen Grepperud, deres nylig fremlagte strategi for regionen. Deres anbefaling er bymessig utvikling rundt eksisterende kollektivknutepunkt som Ski, Lillestrøm, Ås, Sandvika med flere.

Direktør i Plan- og bygningsetaten i Oslo, Ellen De Vibe, presenterte på sin side Kommuneplan 2030 og fortetningsgrepene for Oslo. Hun snakket også om hvordan etaten jobbet med å forbedre seg etter massiv kritikk for dårlig og treg saksebandling de senere årene.

– Vi har fått ned saksbehandlingstiden i etaten, og opprettet jevnelig forummøter med store utviklere for å kunne heve kvaliteten på deres søknader og bedre kommunikasjonen mellom etaten og utbyggerne, sa De Vibe.

Avslutningsvis kommenterte dekan ved Markedshøyskolen Erling Dokk Holm innleggene og han kritiserte særlig Plansamarbeidet i Akershus, som han mente ville ha lite gjennomslag med dagens kommunestruktur.

– Regjeringen må slå sammen kommunene i Akershus og legge ned Akershus fylke, sa Dokk Holm.

– Det er et hinder for regional planlegging. Akershus er en failed municipality, avsluttet Dokk Holm.