- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser at utleieboligprisene stiger for andre kvartal på rad. Sterkest utvikling hadde Trondheim med en oppgang i leieprisene på 2,5 prosent i tredje kvartal, mens det var mer moderat vekst i Stavanger og Sandnes (+0,2 prosent) og Oslo (+0,1 prosent). I Bergen forble leieprisene uendret, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Under korona-pandeminen i 2020 så vi et kraftig skift i utleieboligmarkedet både i tilbud og priser. Nå viser utleiemarkedet en moderat vekst og en mer normal utvikling, sier han.

Trondheim sterkest siste år

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde Trondheim med en oppgang på 3,9 prosent. Deretter fulgte Stavanger og Sandnes og Oslo med en oppgang på 3,1 og 1,1 prosent. Svakest utvikling det siste året hadde Bergen med en nedgang på 0,4 prosent.

- Det har vært en positiv utvikling i leieprisene i Trondheim og Stavanger og Sandnes, mens det har vært en svakere utvikling i Oslo. I Bergen har prisene falt det siste året, sier Lauridsen.

Mindre tilbud i alle byene

Antall boliger til leie på FINN.no i de store byene ved utgangen av tredje kvartal i 2021 er 2945. Av disse er 1711 i Oslo, 525 i Bergen, 393 i Trondheim og 316 i Stavanger/Sandnes.

- Det var markant færre boliger til leie i alle de store byene ved utgangen av sist kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal ligger 17,8 prosent færre boliger til leie ute på FINN.no. Det spesielt i Oslo at det er stort fall i antall boliger til leie, sier Lauridsen.

Politikk i leiemarkedet

Onsdag kom Støre-regjeringen med sin politiske plattform for de neste fire årene.

Der skriver regjeringen de vil «vurdere Husleieloven som forbrukerlov og sikre leietakere mer stabile leieforhold».

- I denne vurderingen er viktig å minne om at det er viktig å opprettholde et godt tilbud av utleieboliger i Norge, og at en undersøkelse av Kommunaldepartementet før sommeren viste at det var et stort flertall av leietagere har tidsubegrensede kontrakter.

- Dette viser at det er vesentlig at en regjering utreder både behov og virkninger i markedet før den iverksetter tiltak, avslutter Lauridsen.