Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for tredje kvartal 2020 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

- Sterkest utvikling i tredje kvartal hadde Kragerø med en oppgang på 6,0 prosent, mens Stjørdal og Malvik og Molde hadde svakest utvikling med en nedgang 0,1 prosent, sier Lundesgaard.

- Sterkest utvikling de siste tolv månedene hadde også Kragerø med en oppgang på 13,9 prosent, mens Stavanger Nord hadde svakest utvikling med en oppgang på 0,8 prosent.

- Boligprisene stiger normalt i tredje kvartal og det var tilfelle også i år i de fleste områder i Norge. Nullrenten har nok også sitt å si for at veksten er såpass sterk i enkelte områder, sier Lundesgaard.

Oppgang i utleiepriser

- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en oppgang på 0,5 prosent i byene i tredje kvartal i år. Dette er en utvikling som er normal for denne tiden av året, sier Lundesgaard.

Sterkest leieprisutvikling i tredje kvartal hadde Stavanger m/Sandens med en oppgang på 4,9 prosent etterfulgt av Oslo med en oppgang på 1,1 prosent. Svakest utvikling hadde Oslo med en nedgang på 0,9 prosent.

Sterkest vekst i leieprisene det siste året har Stavanger m/Sandnes med en oppgang på 7,6 prosent. I Oslo har utleieprisene det siste året steget med 1,3 prosent, mens de har steget 5,0 prosent i Bergen. Trondheim har hatt en flat utvikling i utleieprisene det siste året.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.